Broj računa primatelja: HR8524020061100816869
Primatelj: NOVA LJEVICA, Martičeva 42, 10000 Zagreb,
Model: HR99
Poziv na broj primatelja: tvoj OIB
Opis plaćanja: Donacija od “naziv/ime, prezime, adresa”
BIC/SWIFT kod:

U polju Poziv na broj odobrenja potrebno je unijeti OIB osobe (fizičke ili pravne) koja donira.

U skladu sa člankom 46. ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, i to: ime, prezime i osobni identifikacijski broj fizičke osobe odnosno naziv i osobni identifikacijski broj pravne osobe.

 

 

Aktiviraj se