Nova ljevica je politička stranka osnovana 18.12.2016. u Zagrebu, Hrvatska. Od 22.7.2020. Nova ljevica je parlamentarna stranka, s 1 zastupničkim mjestom u Hrvatskom saboru koji je na parlamentarnim izborima 5.7.2020. osvojila Rada Borić u 7. izbornoj jedinici, uz podršku 19.949 glasova birača.