Nova ljevica je kao pravna osoba pokrenula važan antikorupcijski postupak građanskog nadzora nad 128 gradova u Hrvatskoj, tj. nad njihovim proračunima koji su u 2019. godini uprihodovali od poreznih obveznika, a potom i utrošili oko 20 milijardi kuna.

Nova ljevica je ovu inicijativu pokrenula samo nekoliko sati nakon objave prvostupanjske presude bivšem premijeru Sanaderu, njegovim suradnicima i HDZ-u za djela iz područja korupcije i organiziranog kriminala.

Nova ljevica je na adrese svih gradova u Republici Hrvatskoj postala zahtjev za pristup informacijama „o svim prometima na računu (ili računima) Vašeg grada u 2019. godini – tj. izvatke prometa po računu/računima grada (u elektroničkom obliku), na kojima su te transakcije vidljive, ili slične isprave istog sadržaja“ (zahtjev – U PRILOGU).

Na konferenciji za medije održanoj 14. studenog ispred zgrade zagrebačke gradske uprave predsjednica Nove ljevice Ivana Kekin naglasila je da će Nova ljevica voditi i žalbene postupke u slučaju šutnje uprave ili odbijanja zahtjeva. „Nova ljevica jedina je politička stranka u Republici Hrvatskoj koja se u svojim temeljnim dokumentima zalaže za razvijanje podatkovne demokracije, stoga ćemo na našoj web-stranici, objaviti podatke koje ćemo od gradova zaprimiti“, rekla je Kekin.

Potpredsjednica Nove ljevice, zastupnica u Saboru i zastupnica u Skupštini Grada Zagreba, Rada Borić istaknula je da je Proračun Grada Zagreba u 2019. godini bio 8,2 milijarde kuna, što je više od trećine svih prihoda gradova u Republici Hrvatskoj. Tzv. „lex šerif“ onemogućuje pokretanje referenduma protiv gradonačelnika u zadnjoj godini mandata, što otvara sumnju da će sredstva kojima raspolažu gradonačelnici/e biti pred izbore upotrijebljena za klijentelizam, tj, za „kupovinu glasova“.

“Stoga  želimo da ova godina bude prekretnička za transparentnost naših gradova te pozivam sve gradonačelnike da pokažu svoju odgovornost u trošenju proračunskih sredstava tako da učine svojim građanima vidljive sve transakcije iz svojih proračuna”, rekla je Rada Borić.

Član Izvršnog odbora Nove ljevice Dimitrije Birač iz Karlovca naglasio je da se s problemom moguće kupovine naklonosti birača susreću i njegovi sugrađani i sugrađanke. Posebno zabrinjavaju, naglasio je, povećane isplate vjerskim zajednicama i drugim neprofitnim organizacijama povezanima s gradskom vlašću, baš u izbornoj godini.

Nova ljevica će, u cilju postizanju 100 % TRANSPARENTNIH PRORAČUNA i drugih tijela javne vlasti – nastaviti s postavljenjem zahtjeva za pristup informacijama, kako bi taj cilj bio ostvaren i u općinama, županijama, ministarstvima, komorama i dr.

Zahtjev gradovima za pristup informacijama