Nova ljevica iskazuje podršku Udruzi građana Pravica, građanskoj Inicijativi Karlovac te Društvu Potrošačica iz Vrboskog koji već niz godina uporno ukazuju na devastaciju i kriminalne radnje vezano za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Babina gora.

Svojim upornim radom uspjeli su skupiti dokaze da je, svjesno i namjerno ili iz potpunog neznanja, lokacija RCGO Babina gora postavljena uzvodno iznad toka dviju rijeka – Korane i Kupe, odnosno iznad vodocrpilišta pitke vode za grad Karlovac i iznad podzemnih strateških rezervi pitke vode za ovaj dio Hrvatske:

  • 1.       Na i oko planirane lokacije zahvata RCGO postoji 64 izvora pitke vode koju koristi 81 domaćinstvo za vodoopskrbu.

  • 2.       Evidentirano je 15 bunara u bližoj okolici lokacije RCGO koje koristi lokalno stanovništvo.

  • 3.       Hidrogeološkom prospekcijom terena (GPS) ustanovljeno je 158 izvorišta pitke vode od kojih je jedan dio uzorkovan u Zavodu za javno zdravstvo.

Iz cjelokupnog „bloka“ Babine gore izvire preko 300 izvora pitke vode i 5 rječica – Trebinja, Gradnica, Mala Utinja, Velika Utinja, Bukovica, postoje 3 vodocrpilišta za javnu vodoopskrbu – Utinja Vrelo, Jurković Mlin i Tušilović te 200 kopanih bunara dubine 10–40 metara, a na istoj vodnoj razdjelnici (rasjed) nalazi se i vodocrpilište u Mekušju (Karlovac).

Ističemo da se radi o „srcu“ Hrvatske, o Kordunu, području ugodnom za život, zahvaljujući povoljnim klimatskim uvjetima i bogatstvu pitkih voda pogodnom za poljoprivredu, voćarstvo, stočarstvo, koji je sada slabo ili nikako nastanjen. Preko 1.000.000 ljudi bi tu moglo živjeti od svog rada.

Članovi Nove ljevice su prije tjedan dana obišli spomenutu lokaciju na Babinoj gori u društvu Žarka Kotura (Građanska inicijativa Karlovac) i Mile Sokolića (Udruga građana Pravica) koji su ih upoznali s problemom i malverzacijama oko izgradnje RCGO Babina gora.

Članovi Nove ljevice, među njima i Karlovčanin Dimitrije Birač, odlučni su u borbi za zaštitu života, ljudi i okoliša na Kordunu.

Suradnju u obrani od devastacije šuma i vode ćemo nastaviti, a zastupnica Nove ljevice će ovo pitanje otvoriti i u Saboru.