Klub mladih novoljevičara i novoljevičarki, službenoga naziva „Klub mladih Nove ljevice“, osnovan je 18. listopada 2020. Po dobi mlađi članovi, sve su zastupljeniji u stranci i njenim tijelima, a osnivanjem svoga kluba dobili su novu polugu za utjecaj u stranci, i posredstvom stranke, na javne politike.

Na svom konstituirajućem sastanku najavili su da će se baviti problematikom i politikama mladih i drugim temama koje članovi smatraju relevantnim te da će propitivati, izgrađivati i dograđivati a time i osuvremenjivati djelovanje stranke.

Članovi Kluba mladih NL istakli su i teme kojima će se baviti – od  stanja na sveučilištima i fakultetima i uvjeta studiranja (uključujući stanovanje i prehranu te nepripremljenost visokoškolskih ustanova za online nastavu i posljedice koje ono donosi), do lokalnih izbora, komunalnih politika i politika upravljanja prostorom te teoretskih rasprava u cilju izgradnje nove lijeve misli kroz razmjenu znanja i istraživačkih iskustava … Samozapošljavanje i samoeksploatacija, odnos zaposlenika, poduzetnika i tehnologije, promjena društvenih uloga za pravednije i egalitarno društvo, potreba za uključivanjem u regionalni i međunarodni diskurs, stvaranje čitalačke grupe prilagođene različitim potrebama i mogućnostima članova, još su neke od tema istaknutih na osnivačkom susretu Kluba mladih NL.

Kako bi lakše proveo svoje nakane Klub mladih NL će raditi u grupama čiji će rad poticati njihovi voditelji, i to

– za radnu grupu za društvene mreže – voditelj Jan Težak

– za radnu grupa za mapiranje urbicida – voditelji Filip Pračić i Mauro Sirotnjak

– za radnu grupa za čitalačku grupu – voditelj Filip Pračić

– za radnu grupu za studentske politike i pitanje sveučilišta – voditeljica: Paula Došen.

Djelovanje Kluba mladih NL, kao posebnog organizacijskog oblika djelovanja članova stranke, temelji se na odluci Izvršnog odbora NL od 1. rujna 2020. te se očekuje da će podrška aktivnostima Kluba mladih NL biti u fokusu Izvršnog odbora Nove ljevice.