Na 5. izbornoj Skupštini Nove ljevice održanoj 12. i 13. rujna 2020. za predsjednicu Nove ljevice u narednom mandatnom razdoblju od 4 godine (2020. – 2024.) izabrana je Ivana Kekin.

5. izborna Skupština Nove ljevice je organizirana uz poštivanje svih epidemioloških preporuka – trećina članova i članica Skupštine sudjelovalo je na noj uživo (pod zaštitnim maskama), a njih dvije trećine on-line.

Ivana Kekin članica je Nove ljevice od osnivanja stranke 2016. godine, znanstvenica i psihijatrica zaposlena u Klinici za psihijatriju KBC-a Zagreb.

Predstavljajući se članovima Skupštine Nove ljevice Ivana Kekin je naglasila da „društvene nepravde snažno određuju status i breme koje pojedinac nosi. Zato je politički rad nužan, jer ne možemo liječiti pojedinca ako ne liječimo društvo. Nova ljevica može biti lijek za naše društvo ako je u što većim dozama. Unatoč tome što je trenutni mainstream nakaradna politika koja je okrenuta samo prema sebi, u Hrvatskoj ima mjesta za ljevičarke i ljevičare i ljude koji prepoznaju i cijene artikuliranu lijevu misao“.

Kekin je najavila nastup Nove ljevice na lokalnim izborima u svim sredinama u kojima Nova ljevica ima članove, osnivanje stranačkih organizacija mladih, škole lokalne demokracije i jače povezivanje s lijevim strankama u zemlji, regionalno i međunarodno. Za potpredsjednicu Nove ljevice ponovo je izabrana Rada Borić koja je do sada bila na čelu Nove ljevice, nakon što se dosadašnji predsjednik Nove ljevice Dragan Markovina potkraj 2019. povukao iz aktivne politike.

Skupština je izabrala Izvršni odbor Nove ljevice u sastavu Gordana Pasanec (Zagreb), Igra Šain Kovačević (Korčula), Nenad Ljubić (Zagreb), Martina Uzelac (Križ), Ivan Slavica (Šibenik), Dimitrije Birač (Karlovac) i Karlo Pilko (Split) te Nadzorni odbor kojeg čine Mauro Sirotnjak, Jan Težak i Leila Topić.