Potpredsjednica Nove ljevice i zastupnica u Skupštini Grada Zagreba Rada Borić održala je proteklog vikenda u Sarajevu, na poziv Fondacije CURE i uz potporu Heinrich Böll Stiftung, radionicu za političarke i žene iz civilnih organizacija s ciljem njihovog osnaživanja u javnom djelovanju i u političkim strankama.

Glavni cilj seminara „Osnažene za promjene“ bio je ohrabriti žene za veći angažman u politici i političkim strankama, kako bi kao kandidatkinje nastupile na općim izborima koji se u BiH održavaju u drugoj polovici 2022.

Sudionice seminara – žene iz lokalnih organizacija političkih stranaka, nezavisne kandidatkinje, aktivistice i predstavnice ženskih marginaliziranih skupina – posebno je zanimao put iz aktivističkog u političko djelovanje, kakav je prošla i zeleno-lijeva koalicija u Hrvatskoj.

– Sudionicama sam prenijela naša iskustva iz predizbornih kampanja 2017., 2019. i 2020. u kojima smo se fokusirali na stvarne probleme naših sugrađana i o važnosti neposrednih kontaktima s građanima. Naš je poseban cilj u kojemu smo uspjeli, bio motivirati nove birače i biračice – bilo mlade, bilo one koje koji su apstinirali od izlazaka na izbore razočarani dosadašnjim politikama – da je ‘vrijeme za pravu promjenu’. Istaknula sam da jasne politike i poruke, kao i kreativna i inovativna kampanja, u kojoj i sami građani sudjeluju, donosi i rezultate i pobjedu, naglašava Borić.

Na seminaru su kandidatkinje, uz ostale predavače/ice stakle znanja i o bosanskohercegovačkom izbornom sustavu, predstavljanju i zagovaranju posebno u medijima te o organizacijskim pripremama za kampanje – od kreiranja temeljnih poruka do oblikovanja akcijskih planova, formiranja timova te financiranja kampanje.