Potkraj 2020. Sabor je donio dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – kojima je propisao da su gradovi dužni „javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive“.

Navedeni Zakon također je propisao da se objava tih informacija obavlja se u skladu sa zakonima, uputama i drugih aktima Ministarstva financija, no ministar Marić te upute, akte i zakone – nije u međuvremenu donio – i transparentnost lokalne samouprave jednostavno je njegovom krivnjom ostala „visjeti u zraku“.

Prema uvidu u web-stranicu Ministarstva financija https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/105 kao i u sustav e-savjetovanja – još nema na vidiku izmjena zakona kojim se podrobnije uređuje javna objava informacija o trošenju proračunskih sredstava općina, gradova i županija, a ni uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije po to pitanju.

Vladina briga za transparentnost lokalne samouprave bila je čini se, kao i brojnim drugim primjerima –  hinjenja i očito lažna.

Da bi ipak povećali transparentnost – za početak gradova – Nova ljevica je 13.11.2020. zatražila bankovne izvode sa prometima na računima svih 128 gradova u 2019. godini – i do sada su 72 grada ispunila naš zahtjev za pristup traženoj informaciji.

U žalbenim postupcima Povjerenik za informiranje potvrđuje argumentaciju Nove ljevice da dokumenti o javnim rashodima moraju biti dostupni građanima, stoga očekujemo da će i oni gradovi u kojima postupak još traje – morati dati nama, kao i drugim korisnicima – detaljne informacije o prometima na svojim računima.

Bolje bi ipak bilo da se te informacije konačno moraju objaviti na mrežnim stranicama nego da se moraju printati ili dostavljati – i tu dolazimo do nevjerojatnog zahtjeva Grada Zadra koji je od Nove ljevice kao korisnika informacija zatražio da uplatimo skoro 300.000 kuna (točnije 288.000 kuna) – za informacije koje smo od drugih gradova dobili – besplatno.

Dajemo javnosti na prosuđivanje je li istino obrazloženje grada Zadra da prima oko 1.000 listova bankovnih izvoda dnevno (i to radnim danom, nedjeljom i blagdanom), godišnje ukupno 360.000 listova – jer kada bi se ti listovi bankovnih izvoda poredali jedan na drugi – to je 36 metara visine, što je otprilike 10 metara više od Crkve Sv. Donata u Zadru, ili 10 katova ili polovica visine najvišeg hotela u Hrvatskoj – hotela Panorama u Zagrebu.

Da bi se podrobno ispitalo ovo „čudo“ – Nova ljevica će zatražiti od Povjerenika za informiranje inspekcijski nadzor nad Gradom Zadrom, dok je odgovornost ministra financija Marića za njegov aljkav odnos prema transparentnosti lokalne samouprave, već politički nedvojbena.