„Hrvatska se ratifikacijom Istambulske konvencije obvezala na implementaciju i članka 14. Konvencije koji se odnosi na prevenciju nasilja i to kroz uključivanje u redovni nastavni plan i program i na svim razinama obrazovanja programa seksualnog obrazovanja kako bi djeca i mladi učili o ravnopravnosti žena i muškaraca, nestereotipnim rodnim ulogama, uzajamnom poštovanju, o nenasilnom rješavanju sukoba u osobnim odnosima te rodno utemeljenom nasilju nad ženama i pravu na osobni integritet”, izjavila je zastupnica Rada Borić.

Sveobuhvatno seksualno obrazovanje temeljeno na znanstveno provjerenim informacijama ima važnu ulogu u suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja, posebice seksualnog nasilja i važnu ulogu zaštite seksualnog zdravlja i promicanja odgovornog ponašanja, promoviranja rodne ravnopravnosti, inkluzije i  izgradnje veza temeljenih na međusobnom poštovanju i razumijevanju. Kroz ovu vrstu edukacije, ljudskoj seksualnosti se ne pristupa isključivo iz biološke perspektive, već je izrazito bitna i ona psihološka, istovremeno je stavljajući u širi društveni, kulturni i politički kontekst u kojima se seksualnost promišlja.

Kampanja ‘Nisam tražila’ razotkrila je razmjere seksualnog uznemiravanja i nasilja u obrazovnim ustanovama, na radnim mjestima, na ulicama naših gradova. Nebrojena bolna svjedočanstva, deseci prijava seksualnog uznemiravanja i nasilja upućenih na adrese hrvatskih akademija i fakulteta, svjedoče o dva ključna problema: nekažnjavanju seksualnog nasilja i nedostatku sustava prevencije.

Sveobuhvatno seksualno obrazovanje u okviru obrazovnog sustava jedan je od najvažnijih alata u prevenciji seksualnog uznemiravanja i nasilja. Unatoč jasnim znanstvenim dokazima da sveobuhvatno seksualno obrazovanje štiti djecu i mlade te koristi društvu u cjelini, u Hrvatskoj 2021. godine djeca i mladi nemaju pristup sustavnom i sveobuhvatnom seksualnom obrazovanju u školama, što podrazumijeva programe koji promiču informiranost, usvajanje pozitivnih stavova i vrijednosti, kod mladih razvijaju poštovanje socijalnih i seksualnih odnosa i odgovorno ponašanje. Svjetske evaluacijske studije ovih programa utvrdile su da ti nastavni programi imaju pozitivan učinak na seksualno i reproduktivno zdravlje mladih tako što smanjuju rizike neplaniranih trudnoća i infekcija spolno prenosivih bolesti.

Renata Ivanović, glavna urednica Reci.hr na konferenciji za novinare koju je 12.2. organizirala Inicijativa peticije za uvođenje seksualnog obrazovanja u škole prije početka tematske sjednice triju saborskih odbora sazvane na temu “Što institucije mogu učiniti da bi spriječile spolno zlostavljanje” ukazala je da je „nužno uključiti sveobuhvatno seksualno obrazovanje u odgojno obrazovni sustav ako uistinu želimo ozbiljno pristupiti prevenciji seksualnog i rodno utemeljenog nasilja. Štoviše, tu je obvezu Hrvatska preuzela ratifikacijom Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nas ženama i nasilja u obitelji prije više od dvije godine, ali nije ništa napravila na implementaciji, pa je ovaj trenutak, ako se uistinu ozbiljno razgovara o preveniraju seksualnog nasilja i zaštiti od njega naše djece i mladih, vrijeme da se krene u tom smjeru”, naglasila je Ivanović.

“Seksualnost je sastavni dio ljudskog života – i djeca i mladi imaju pravo dobiti pouzdane, znanstveno utemeljene i sveobuhvatne informacije o tome. U Hrvatskoj ih ne dobivaju unatoč tome što sva istraživanja pokazuju da edukacija iz područja ljudske seksualnosti rezultira time  da mladi bolje štite svoje seksualno zdravlje, ponašaju se odgovornije, kasnije stupaju u seksualne odnose, senzibilizirani su za pitanja rodne ravnopravnosti I svoje veze grade na međusobnom poštovanju. Edukacija o seksualnosti u školama danas je neophodna jer djeca i mladi u većini slučajeva dobivaju informacije iz često nepouzdanih izvora, od vršnjaka, Interneta, društvenih medija…, koji mogu prenijeti iskrivljenu sliku seksualnosti. U javnom prostoru se često čuju glasovi koji seksualnost poistovjećuju sa seksom. Poprilično je perverzno seksualnost svoditi na mehanički čin seksa jer je ona puno više od toga. Seksualnost je prirodan dio ljudskog iskustva i umjesto da je tabuiziramo i prikazujemo kao grijeh, trebamo o njoj otvoreno razgovarati”, naglasila je Lana Bobić, govoreći u ime Platforme za reproduktivnu pravdu koja je jedna od članica Inicijative.

Konferenciji za novinare su se pridružili podrškom – uz saborsku zastupnicu Radu Borić – i zastupnik Vili Matula te zastupnica Marijana Puljak, koji su najavili da će inzistirati na otvaranju teme uvođenja seksualnog obrazovanja u škole kao obveznog nastavnog predmeta.

Zastupnica Marijana Puljak je podsjetila kako su saborske zastupnice više političkih stranaka osnovale neformalnu saborsku skupinu koja bi pratila institucionalno jačanje zaštite žrtava seksualnog nasilja te među ostalim inzistiraju na evaluaciji rezultata postojećeg međunastavnog predmeta “Zdravlje”.

“Inicijativa koja je u tako kratko vrijeme prikupila 13 tisuća potpisa građana koji zahtijevaju uvođenje seksualnog obrazovanja u škole ne smije se zanemariti. Tolika podrška građana ovoj inicijativi nam govori da edukacija u tom području treba i u školi, ali je trebamo shvatiti i kao cjeloživotno učenje”, naglasio je zastupnik Vili Matula.

Više od 80 posto mladih i preko 70 posto njihovih roditelja podupire ideju školskog programa seksualne edukacije. Posljednje nacionalno istraživanje mladih o  seksualnoj edukaciji govori da 83,8 posto mladih smatra kako bi seksualnu edukaciju trebalo uvesti u hrvatske škole, a kao dva najvažnija razloga navode usvajanje znanja o spolno prenosivim infekcijama i prepoznavanju seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja i zaštiti od njih. (Izvor: https://reci.hr, https://www.peticijeonline.com/seksualno_obrazovanje_u_skole)