Nova ljevica podnijela je 29.1.2021. Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (DORH) u Zagrebu kaznenu prijavu protiv predsjednika Hrvatske gospodarske komore (HGK) LUKE BURILOVIĆA zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neizvršavanja sudskih odluka kao kaznenog djela protiv pravosuđa (čl. 311 Kaznenog zakona – KZ,) i kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti (članak 291. KZ-a), kao kaznenog djela protiv službene dužnosti.

Prijava se temelji na nespornim činjenicama koje počivaju na Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori – da je Luka Burilović odgovoran za zakonitost rada Hrvatske gospodarske komore te da prema Statutu Hrvatske gospodarske komore rukovodi stručnom službom HGK.

Kao službena i odgovorna osoba u HGK, Burilović je kriv što već dvije godine, unatoč presudama Visokog upravnog suda, odbija udruzi F.U.T.U.R.I.S.T (su-podnositelju kaznene prijave protiv Burilovića) omogućiti pristup sljedećim informacijama:

– isplatnice medijima u 2017. godini (presuda UsII-466/18-7 od 07.02.2019.)

– izvodi prometa na bankovnim računima koje su banke dostavile HGK-u u 2017. godini (presuda UsII-469/18-10 od 30.01.2019.)

– sistematizacija radnih mjesta u Hrvatskoj gospodarskoj komori (presuda UsII-467/18-10 od 30.01.2019.)

– popis zaposlenih u HGK-u (presuda UsII-468/18-9 od 17.01.2019.)

– zapisnici o sjednicama i radu Nadzornog odbora u HGK-u u 2016. i 2017. godini (presuda UsII-470/18-8 od 16.01.2019.)

– opći i pojedinačni pravni akti koje je od uhićenja bivšeg predsjednika HGK Nadana Vidoševića HGK donio – kako bi se spriječili slični kasniji scenariji u komorama kao moguća zloupotreba ovlasti, štete po komore itd. (presuda UsII-471/18-8 od 16.01.2019.).

Hrvatska gospodarska komora (HGK) pokušala je tužbama osporiti rješenja Povjerenika za informiranje, kojima je HGK-u naloženo donošenje rješenja u korist korisnika informacija (udruge F.U.T.U.R.I.S.T), ali u tome ni u jednom slučaju nije uspjela. Od donošenja navedenih 6 presuda Visokog upravnog suda – nema zapreka niti redovnih pravnih lijekova, kojima bi HGK mogao osporiti davanje korisniku traženih informacija.

Luka Burilović tako je postao treći predsjednik neke od hrvatskih komora, kojim će se baviti hrvatsko pravosuđe.

Bivši predsjednik HGK NADAN VIDOŠEVIĆ pred presudom je za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) DRAGUTIN RANOGAJEC je od sredine 2017. pod istragom radi utaje ukupno 3537 stranica bankovnih izvoda koje je od banaka HOK zaprimio u 2014. godini (opširnije na https://prijedlog1istraznogpovjerenstva.wordpress.com/), a dužan ih je predati korisniku informacije temeljem pravomoćnog rješenja Povjerenika za informiranje.

Presude Visokog upravnog suda po kojima Burilović već dvije godine odbija postupiti javno su objavljene u Tražilici Odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje https://tom.pristupinfo.hr

Burilović nesporno nije obavio svoju dužnost da rukovodeći stručnom službom HGK osigura zakonitost njenog rada.

Posljedice navedenih kaznenih djela su povreda Ustavom zajamčenih prava (prava na pristup informacijama u ovom slučaju te prava na dobivanje odgovora od javnih tijela; čl. 46 Ustava RH) i te posljedice traju i trajat će do trenutka kada se ta prava u u konkretnom slučaju ostvare.

Dodatno, Burilović svojim djelovanjem stvara trajno nepovjerenje u pravnu sigurnost, posebno važnu za gospodarstvo – kakvo povjerenje zaposlenici, poduzetnici i investitori mogu imati u hrvatske institucije, ako predsjednik najveće asocijacije gospodarstvenika – nije u stanju izvršiti odluke suda koje ga obvezuju.

Inicirani kazneni progon protiv predsjednika Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luke Burilovića poklapa se sa stajalištem Povjerenika za informiranje da je „neprovođenje sudskih presuda u domeni kaznene odgovornosti” (opširnije na https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/povjerenik-za-informiranje-u-intervjuu-za-jutarnji-treba-omoguciti-novcano-kaznjavanje-celnika-tijela-koje-uskracuje-informacije/8800685/).