Dok su u kampanji za lokalne izbore mnogi obećavali transparentnost gradskih proračuna i „uvid u svaku kunu“ – Nova ljevica je provjerila jesu li to gradovi stvarno voljni učiniti.

Šest mjeseci nakon što smo 13.11.2020. zatražili bankovne izvode sa prometima na računima svih 128 gradova u 2019. godini – 71 grad ispunio je naš zahtjev za pristup traženoj informaciji.

Manji dio gradova odgovorio je na naš zahtjev u roku kraćem od 30 dana – na pravovremen, efikasan i zakonit način, a rezultate svih 128 pravomoćno okončanih postupaka Nova ljevica će objaviti odjednom, kako bismo istakli dobre primjere i najbolje prakse i o njima obavijestili javnost, korisnike informacija, novoizabrane vijećnike i druge – jer će to biti važno za buduće slične postupke.

U žalbenim postupcima Povjerenik za informiranje potvrđuje argumentaciju Nove ljevice da dokumenti o javnim rashodima moraju biti dostupni građanima, stoga očekujemo da će i oni gradovi u kojima postupak još traje – morati dati korisnicima detaljne informacije o prometima na svojim računima.

Iako je Sabor potkraj 2020. donio dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima se propisuje da su gradovi dužni „javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive“ – još nema na vidiku izmjena zakona kojim se to podrobnije uređuje, ni uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije po to pitanju – premda je i taj korak bio propisan dopunama navedenog Zakona.

„Na gradovima je kao vlasnicima informacija – baš kao i na korisnicima informacija, da zajedno dođemo do rješenja kojeg nije u stanju osigurati parlamentarna većina i njihova ministarstva predvođena strankom nepravomoćno osuđenom za kaznena djela i time označenom kao izvjesno nesposobnom da djeluje u javnom interesu“, ističe ovom prigodom predsjednica Nove ljevice Ivana Kekin.