Za pristupanje Novoj ljevici popunite i pošaljite elektronički obrazac.
Za pristupnicu poslanu elektroničkim putem, smatra se da je potpisana.