Temeljna načela

Hrvatsko je društvo još od početka devedesetih značajno obilježeno militantnim nacionalizmom sve do rehabilitacije ustaštva, sve prisutnijim klerikalizmom, pljačkom zajedničkih dobara i sve većim socijalnim raslojavanjem. Takve tendencije predstavljaju dugoročnu prijetnju demokratskim procesima u Hrvatskoj i budućnosti većine njenih građana.

Socijalno raslojavanje dovelo je do ruba siromaštva ili preko njega značajan dio građana, prije svega nezaposlene ili potplaćene radnike i radnice, mlade te umirovljenike.

Građanska država i sekularno društvo sve više uzmiču pred naletima klerikalizma potaknutog od strane Katoličke crkve i njoj srodnih organizacija i uz punu suglasnost desnice. Stvorena je atmosfera u kojoj su se sve vrste manjina našle na udaru desnih politika.

Najveći otpor navedenim procesima pružio je dio civilnog društva te nezavisnih pojedinaca i novinara, dok je institucionalna ljevica propustila zauzeti jasan stav o ovim pitanjima i provoditi adekvatnu i konzistentnu politiku, žrtvujući temeljna načela socijaldemokracije i principijelnost, iz konformizma i u strahu od lošijeg rezultata na izborima.

Sve navedeno potaklo nas je na odluku da djelovanje spomenutog dijela civilnog društva, njihovih platformi i nezavisnih pojedinaca pretvorimo u program političke stranke koju osnivamo.

Nova ljevica će se zauzimati za:

 • Dostojanstven život svakog građanina, temeljna ljudska prava, pravnu i pravednu državu, društvo jednakih mogućnosti i socijalne pravednosti
 • Dosljednu antinacionalističku politiku, koja će građane suočavati s posljedicama nacionalizma po društvo u cjelini.
 • Vrijednosti i ideje u čijoj je obrani antifašizam nastao.
 • Afirmaciju svih manjinskih prava, od nacionalnih i svjetonazorskih do rodnih i seksualnih, uključujući građanska prava istospolnih zajednica.
 • Suprotstavljanje sve prisutnijem širenju netrpeljivosti prema „drugima i drugotnima“ i toleriranju govora mržnje i falsificiranju povijesti kao prava na drugačije mišljenje
 • Politiku održivog razvoja koja vodi računa o integralnom gospodarskom razvoju, zaštiti okoline i socijalnoj pravdi. Izbjeći svođenje hrvatske ekonomije na monokulture turizma i ugostiteljstva, te na trgovačke lance.
 • Trajno praćenje i poboljšanje položaja socijalno ugroženih skupina: nezaposlenih, potplaćenih i obespravljenih radnica i radnika, nezaposlenih mladih u čemu je Hrvatska u vrhu Europe, umirovljenika, kod kojih je rizik od siromaštva također u vrhu Europe.
 • Izjednačavanje prava i sigurnosti radnog mjesta radnika u privatnom sektoru s onim u javnom. Participaciju radnika u odlučivanju. Suradnju sa sindikatima. Dokidanje prakse beskonačnih ugovora na određeno vrijeme.
 • Povećanje ulaganja u zdravstvo, socijalni i mirovinski sustav.
 • Osnivanje makroregija kao nositelja regionalnog razvoja i suvremene reindustrijalizacije uz visoke tehnologije.
 • Sekularnu građansku državu u kojoj neće biti privilegiranih vjerskih zajednica i u kojoj će javne institucije biti izvan utjecaja klerikalnih nastojanja, u kojoj će djeca biti zaštićena od vjerske indoktrinacije u školama. Suprotstavljanje radikalno desnoj politizaciji vjere koja u praksi predstavlja napuštanje temeljnih moralnih vrijednosti kršćanstva i ostalih monoteističkih religija.
 • Financiranje vjerskih zajednica kroz uvođenje crkvenog poreza.
 • Dostupno i javno financirano obrazovanje te provođenje modernizacije obrazovanja s naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja.
 • Jačanje civilnog društva i onih njegovih organizacija koje se zalažu za individualna i socijalna prava građana.
 • Pravo žena i djece na život bez nasilja i neupitno pravo žena na raspolaganje vlastitim tijelom, i protiv svih zakonskih ili neformalnih pokušaja ograničavanja i ugrožavanja tih prava.
 • Priznanje patnje i prava svih civilnih žrtava rata. Za povećanje kapaciteta institucija nadležnih za procesuiranje ratnih zločina i rješavanje sudbine nestalih.
 • Participaciju građana u razvojnim projektima lokalnih zajednica.
 • Očuvanje javnih prostora i prirodnih resursa, posebno onih koji se nalaze na udaru klijentelističkih poduzetnika i/ili Katoličke crkve.
 • Snaženje uloge javnih neprofitnih medija koji promiču istinito i odgovorno informiranje.
 • Neovisno novinarstvo i medijsku slobodu, što uključuje i neovisnost javne radio televizije o političkom utjecaju.
 • Povećanje ulaganja u kulturu, shodno kvaliteti, a ne ideološkim preferencijama. Donijeti promišljenu kulturnu strategiju na tragu rješenja koje je ponudila inicijativa ‘Kulturnjaci 2016.’
 • Vanjsku politiku koja bi afirmirala mir, suradnju i izgradnju povjerenja među državama u regiji. Takva politika, očigledno korisna za hrvatske građane, bila bi u najboljoj tradiciji EU i doprinijela bi njenoj stabilizaciji i demokratizaciji.

 

Realna opasnost za hrvatsko društvo od šovinističkih i ksenofobnih  politika, zahtjeva suradnju svih društvenih subjekata spremnih da se toj opasnosti suprotstave. U tom smislu Nova ljevica će biti otvorena za ravnopravnu suradnju sa svim pokretima, inicijativama, nevladinim organizacijama i političkim strankama s kojima dijelimo temeljne svjetonazorske i političke stavove.

Za Inicijativni odbor Nove ljevice

Rada Borić • Nadežda Čačinovič • Nikola Devčić • Dragan Markovina • Zoran Pusić • Vesna Teršelič

Zagreb • 14. 12. 2016.

nova ljevica temeljna nacela 1