za solidarno, pravedno, odgovorno, otvoreno, napredno, sigurno i miroljubivo društvo

Vođeni idejom republike

Nova ljevica se bori za solidarno, pravedno, odgovorno, otvoreno, napredno, sigurno i miroljubivo društvo.

Takvo se društvo može ostvariti jedino u uvjetima socijalne i ekonomske pravde, jednakosti pred zakonom, u državi čije su usluge podjednako dostupne svim građanima i u kojoj građani demokratski sudjeluju u oblikovanju njezinog razvoja.

Nova ljevica gradi uvjete za demokratski, zeleni socijalizam, primjeren suvremenim i budućim postkarbonskim i postkapitalističkim uvjetima europskog i globalnog razvoja.

Nova ljevica bori se protiv nejednakosti, siromaštva, nacionalističkih mitova i klerikalizma te sve veće društvene segregacije uzrokovane neodrživim neolibreralnim ekonomskim sustavom, tzv. rođačkim, ortačkim kapitalizmom koji se i temelji na povlasticama određenih slojeva društva, a zakidanju ostalih.

Cilj Nove ljevice je ukidanje sustava u kojem dominira klijentelizam, korupcija i kriminal.

Nova ljevica je protiv politički i svjetonazorski motiviranog nasilja prema manjinama, ženama, migrantima i azilantima te svim ostalim depriviranim članovima zajednice, protiv otvorene ili prikrivene fašizacije društva, a za afirmiranje antifašističkih vrijednosti u suvremenom kontekstu.

Ciljevi Nove ljevice ostvarivi metodama političkog djelovanja usmjereni su ponajprije na stvaranje društvene i kulturne klime za sudjelovanje svih stanovnika Republike Hrvatske u oblikovanju zajedničke budućnosti, ne samo nacionalne, već i u zajednici s drugim evropskim i drugim državama svijeta.

Osnovni su preduvjeti pozitivne promjene realno sagledavanje aktualne situacije te formuliranje i provođenje ciljanih politika, mjera i aktivnosti za mijenjanje onih uvjeta čije se posljedice manifestiraju u narušavanju i gubitku ljudskih, ekonomskih, socijalnih i svih drugih prava i na nepovratnu štetu spram prirodnog okoliša.

Dok Hrvatska još uvijek ima potencijal da svakom svojem stanovniku zadovolji elementarne životne potrebe i pruži dobru osnovu za napredak i razvoj, cilj je Nove ljevice omogućiti da se taj potencijal i ostvari.

Nova ljevica zalaže se za dubinsko unaprjeđenje ekonomskih, upravnih i demokratskih postavki Republike Hrvatske, preciznije, za povratak ideji republike.

To konkretno znači podizanje svijesti o važnosti javnih politika te uloge javnih institucija i funkcija, kao i stalne i aktivne uloge stanovništva. Republika Hrvatska kao država predstavlja javno dobro svih njenih građana, što znači da upravljanje javnim poslovima treba maksimalno demokratizirati.

To će se postići ne samo decentralizacijom i istinskom reformom javne uprave, putem dokidanja županija te uvođenjem regija i povećavanjem ovlasti gradova, nego i razvojem deliberativne demokracije te uvođenjem participativnog odlučivanja i upravljanja na svim razinama: od jačanja svih alata sudjelovanja građana od mjesnih razina do uvođenja (e-)referenduma o svim strateškim odlukama lokalnih, regionalnih i državnih vlasti. Otvorenost, transparentnost i responsivnost tijela javne vlasti Nova ljevica želi postići putem modernih informatičkih tehnologija i razvijanja podatkovne demokracije.

Strateške odluke odnose se na upravljanje najvrjednijim javnim resursima, u prvom redu nad prostorom. U svrhu povećanja demokratičnosti, Nova ljevica će predložiti povratak na lokalni parlamentarizam (nasuprot sadašnjem lokalnom prezidencijalizmu s lokalnim despotima) i olakšanje smjenjivosti gradskih i općinskih vijeća od strane građana.

Pristupom koji se izravno naslanja na tradiciju demokratskog socijalizma u ideji upravljanja nad javnim resursima i ulozi građana, vratit će se njihovo povjerenje u politički sustav i u samu republiku.