Stav

Stečena, relativno trajna i stabilna struktura pozitivnih ili negativnih emocija, vrjednovanja i ponašanja prema nekom objektu (osobi, skupini, pojavi, ideji).

Stavovi se oblikuju u procesima socijalizacije i stječu na osnovi izravnog iskustva s objektom stava ili posredno, u interakciji s društv. okolinom. Složenu psihol. strukturu stava čine znanja o objektu stava (kognitivna komponenta), osjećaji (emocionalna komponenta) i spremnost na djelovanje prema objektu stava (konativna ili akcijska komponenta).

Ekonomija i gospodarstvo

Nova ljevica zahtjeva otvorenu lokalnu vlast

Nova ljevica i njezini kandidati obavezuju se da će poštivati, provoditi i promicati dva temeljna stupa otvorene vlasti:

1) Proaktivnu transparentnost kao jednu od temeljnih pretpostavki upravljanja.

2) Sudjelovanje građana kao jamstvo kvalitete donesenih odluka

Stanovanje, briga, obrazovanje, znanost i kultura
Sigurnost, privatnost i građanska prava
Okoliš, klima i energija
Obrana i sigurnost
Međunarodni odnosi
Zaštita prirode i životinja