Pomozi nam spasiti našu prekrasnu domovinu

 

Za nas i našu djecu

Nova ljevica bori se za solidarno, pravedno, odgovorno, otvoreno, napredno, sigurno i miroljubivo društvo. Takvo se društvo može ostvariti jedino u uvjetima socijalne i ekonomske pravde, jednakosti pred zakonom, u državi čije su usluge podjednako dostupne svim građanima i u kojoj građani demokratski sudjeluju u oblikovanju njezinog razvoja.

5 kn

10 kn

50 kn

250 kn

500 kn

Drugo

Doniraj

Učlani se

Watch a Message About Our Campaigns

Dobrovoljaca i donatora

Kuna prikupljeno

Imamo snagu da utječemo na našu budućnost, pa i radimo nešto po tom pitanju

Nova ljevica gradi uvjete za demokratski, zeleni socijalizam, primjeren suvremenim i budućim postkarbonskim i postkapitalističkim uvjetima europskog i globalnog razvoja.

Nova ljevica bori se protiv nejednakosti, siromaštva, nacionalističkih mitova i klerikalizma te sve veće društvene segregacije uzrokovane neodrživim neolibreralnim ekonomskim sustavom, tzv. rođačkim, ortačkim kapitalizmom koji se i temelji na povlasticama određenih slojeva društva, a zakidanju ostalih.

Cilj Nove ljevice je ukidanje sustava u kojem dominira klijentelizam, korupcija i kriminal.

Nova ljevica je protiv politički i svjetonazorski motiviranog nasilja prema manjinama, ženama, migrantima i azilantima te svim ostalim depriviranim članovima zajednice, protiv otvorene ili prikrivene fašizacije društva, a za afirmiranje antifašističkih vrijednosti u suvremenom kontekstu.

Ciljevi Nove ljevice ostvarivi metodama političkog djelovanja usmjereni su ponajprije na stvaranje društvene i kulturne klime za sudjelovanje svih stanovnika Republike Hrvatske u oblikovanju zajedničke budućnosti, ne samo nacionalne, već i u zajednici s drugim evropskim i drugim državama svijeta.

Kooperativna i kružna ekonomija

… ekonomski razvoj koji se zasniva na pluralizmu vlasništva (privatno, državno, zadružno) te principima ekonomske demokracije i kružne ekonomije kao društveno odgovornom, uravnoteženom i pravednom pristupu ekonomiji, usklađenim sa zaštitom okoliša, energetskom učinkovitošću i borbom protiv klimatskih promjena, uz transformaciju privrede iz uvozne u izvoznu, odustajanje od eura te osnivanje izvozne i poljoprivredne banke.

Solidarno i pravedno društvo

… dokidanje privilegirane klase povlaštenih putem revizije privatizacije, braniteljskih statusa i mirovina te Vatikanskih ugovora; postizanje opće socijalne sigurnosti i vraćanje bezuvjetnog osnovnog zdravstvenog osiguranja za sve građane Republike Hrvatske; …

Kulturna, obrazovna, medijska i sportska politika

… bitno povećanje izdvajanja za kulturu, znanost, obrazovanje i neovisne medije kao javna dobra i neodvojivi dio razvojne politike i dugoročnog društvenog razvoja i napretka; …

Učinkovita i svima dostupna javna uprava

… ukidanje županija, promjena i osnaživanje legislative koja će omogućiti lakšu smjenjivost izabranih čelnika te jačanje responsivnosti tijela javne vlasti putem modernih informatičkih tehnologija i razvijanjem podatkovne demokracije uz jačanje republikanizma i snažnu demokratizaciju koja bi osnažila mogućnosti građana u odlučivanju, kao i javnost i odgovornost rada uprave od mjesnih do EU-razina; …

Vanjska i obrambena politika

… demilitarizacija društva i smanjenje proračuna namijenjenoga vojsci i tajnim službama; normalizacija odnosa u regiji kao preduvjet trajnog mira i razvijanja dobrosusjedskih odnosa vođenih idejom da se Jugoistočna Europa pretvori u zonu sigurnosti i napretka; prihvat izbjeglica prema standardima UN-a uz osiguranje integracije izbjeglica u hrvatsko društvo…

Doniraj i dobij poklon iznenađenje

Svaka uložena kuna se računa!

$5

$10

$50

$250

$500

Other

Naše bogatstvo nisu samo fabrike i putevi. Naše bogatstvo je čovek, novi čovek, socijalistički čovek, koga treba izgrađivati. - Josip Broz Tito

Partneri i Sponzori

Kontaktiraj nas

Share This