Priopćenje u povodu najave Vlade o otkupu dionica u vlasništvu strateškoga partnera INA-e

Nova ljevica smatra da je za situaciju u kojoj se našla INA u prvom redu odgovorna Vlada HDZ-a na čelu s Ivom Sanaderom, a potom i sljedeće vlade koje su nečinjenjem, a možda i potajnim činjenjem, prouzročile sadašnje nepovoljno stanje te nekad svjetske kompanije.

Nova ljevica smatra da INA-u treba vratiti u vlasništvo Republike Hrvatske, ali isključivo pod uvjetom da Vlada ima detaljno razrađen plan što s njom učiniti u organizacijskom i strateškom smislu. Prije najavljene energetske strategije, Nova ljevica traži od Vlade iscrpan i konkretan plan promjene organizacijske i rukovodne strukture u INA-i.

Nova ljevica zahtijeva da Vlada – uz pomoć domaćih i inozemnih ekonomskih, energetskih i pravnih eksperata – hitno osmisli plan i viziju rada i organizacije INA-e za predstojeće srednjoročno razdoblje te potom odmah započne pregovore s MOL-om.

 

Taj plan mora, u prvom redu, obuhvatiti:

• promjenu energetske paradigme INA-e i njezino pretvaranje iz naftne u cjelovitu energetsku kompaniju;

• promjenu postojećih segmenata djelatnosti (organizacijskih vertikala) i uvođenje nove vertikale koja naglašava INA-u kao kompaniju koja sudjeluje u energetskoj tranziciji i promicanju obnovljivih izvora energije (posebice geotermalnih izvora i geotermalnih elektrana, kao i razvoj biogoriva);

• modernizaciju rafinerija i uvođenje novih goriva kako se ne bi ponovio slučaj rafinerije u Bosanskom Brodu, koja negativno utječe na ekološki sustav rijeke Save, Slavonskoga Broda i okruženja, ugrožavajući zdravlje i život građana.

 

Nova ljevica zahtijeva da se razrada cjelokupnoga projekta temelji na načelu očuvanja radnih mjesta (s posebnim fokusom na Rafineriju Sisak) te načelu suradnje sa svim sindikatima u INA-i.

Nova ljevica očekuje da se u tom planu posebno vodi računa o stvaranju uvjeta za povratak iskusnoga stručnoga kadra nekadašnje INA-e i Naftaplina, svih profila i zanimanja, koji je zbog politike Vlade prema INA-MOL-u bio prisiljen potražiti radna mjesta diljem svijeta.

 

Nova ljevica još jednom skreće pozornost na promašenost hrvatske politike prilikom privatizacije INA-e i nadziranja rada strateškoga partnera u posljednjih trinaest godina, za što posebnu odgovornost snose vlade na čelu s HDZ-om.

Nova ljevica se u svom djelovanju zauzima za načela održivosti i energetske tranzicije, ukazujući da će fosilna goriva i kompanije koje se isključivo na njih oslanjaju u doglednom vremenu izgubiti energetski primat.

S druge strane, Nova ljevica ukazuje na potrebu za otvaranjem novih radnih mjesta i za zapošljavanjem novih kadrova koji dolaze s tehničkih, prirodoslovnih, društvenih i humanističkih fakulteta.

Nova ljevica stoga naglašava neophodnost suvremenog, strateškog i društveno solidarnog promišljanja budućnosti INA-e, tim više što je, osim energetske budućnosti zemlje, u pitanju više od 10.000 radnika u INA-i i društvima povezanima s tim nekadašnjim energetskim, tehnološkim i ekonomskim divom, nekoć uglednom svjetskom kompanijom, a sada bačenom na koljena.

 

Za Novu ljevicu:

Dragan Markovina, predsjednik