Stav

Demokracija 21. stoljeća, globalna, europska, nacionalna pa tako i lokalna mora biti otvorena, proaktivna, digitalna i uključiva. Kao građani i građanke moramo poslati jasnu poruku lokalnoj vlasti, vlasti koja je najbliža građanima i najčešće i najbrže utječe na njihov život. Ta poruka glasi: ako ne idete u korak s vremenom, vrijeme će vas pregaziti. Piše: Tamara Puhovski

Nova ljevica zahtjeva otvorenu lokalnu vlast


Odlučili smo pokrenuti seriju tekstova koji će tematizirati zbivanja koja se u Hrvatskoj događaju u područjima javnih politika, klimatskih promjena i zelenih politika, gospodarskog razvoja, pitanja radništva, antifašizma itd.. Prva od tema su klimatske promjene, tema koju građani RH još uvijek najčešće ne percipiraju na odgovarajući način. Tema koja je, skrivena iza ideoloških i sličnih rasprava, zapostavljena već cijelo jedno desetljeće. Piše kolega i drug Zoran Skala

Zoran Skala: Piromanija u zemlji bez vatrogasaca


Zoran Pusić: Sjećanje na Predraga Matvejevića

Priopćenje u povodu najave Vlade o otkupu dionica u vlasništvu strateškoga partnera INA-e