Učinkovitost prije svega

Rasteretimo upravnu strukturu

 

 

 

Ukidanje županija, promjena i osnaživanje legislative koja će omogućiti lakšu smjenjivost izabranih čelnika te jačanje responsivnosti tijela javne vlasti putem modernih informatičkih tehnologija i razvijanjem podatkovne demokracije uz jačanje republikanizma i snažnu demokratizaciju koja bi osnažila mogućnosti građana u odlučivanju, kao i javnost i odgovornost rada uprave od mjesnih do EU-razina; programirano otpuštanje viškova zaposlenika u upravi; konzultativni e-referendumi o bitnim temama; dokidanje traženja i plaćanja u upravnim postupcima bilo kojeg dokumenta dostupnog u bazama podataka javne uprave; dokidanje zastupnika iz dijaspore; dubinska reforma pravosuđa stvaranjem djelotvornog pravosuđa u kojem su zakoni i njihova provedba izraz težnje k pravednosti s nultom tolerancijom spram korupcije i nasilja.
Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

Pravo na korištenje Interneta ljudsko je pravo svakog člana društva.

Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) još uvijek nije glavna pokretačka snaga u povezivanju i jačanju svih ekonomskih i drugih sektora društva. Ciljevi IKT industrije su poboljšati kvalitetu života, povećati zaposlenost, doprinijeti ekonomskom razvoju i omogućiti informatizaciju državne uprave.

Kako o razvoju IKT-a ovisi razvoj ekonomske infrastrukture, neophodno je uvođenje širokopojasnog i jednako dostupnog Interneta za sve, koji će ostati u javnom vlasništvu. Nužno je e-obrazovanje, prihvaćanje sustava e-građana i e-poslovanja, proširenje mogućnosti bezgotovinskog plaćanja, korištenje e-usluga u svim sektorima ekonomije i provođenje ubrzane informatizacije javnog sektora, kao osnove za povećanu participativnu i direktnu demokraciju.