EUROPSKI IZBORI 2019.
Najavljena koalicija za europske izbore
Dragan Markovina kazao je kako koalicija predstavlja novu političku opciju koja će se zalagati protiv daljnjih neoliberalnih politika, za solidarnu Europu i  jednakost svih građana.

Zalagat ćemo se za obranu antifašističkih vrijednosti i protiv nacionalizma, izolacionalizma i revizionizma, koje vidimo posljednjih godina, te za Europu ljudskih prava i otvorenih granica, a protiv politike bodljikave žica, koja Hrvatsku sve više okružuje u nama susjednim zemljama”  kazao je Markovina.

Zorislav Antun Petrović, predsjednik ORaH-a, istaknuo je kako je koalicija početak dugoročne suradnje u kojoj će zajedno nastupati kao koalicija zelene ljevice te nastojati mijenjati ne samo Europu već i Hrvatsku.

“Cilj našeg zajedničkog izlaska je ponuditi politike koje će transformirati Europu prema održivoj, pravednoj i zelenoj zajednici ljudi, te politike koje će pružiti alternativu neoliberalnim ekonomskim politikama. Te politike stvaraju sve veće nejednakosti između zemalja članica i unutar svake pojedine zemlje, generirajući velike regionalne razlike, kojih smo mi u Hrvatskoj itekako svjesni”, rekla je Sandra Benčić iz Političke platforme Možemo!.

 

Predstavljena koalicijska lista i program Nove Ljevice, Možemo! i Orah
Pod motom ‘Europa može i drukčije! Za Europu jednakih’ u subotu, 30. ožujka,  u prepunom Novinarskom domu koalicija lijevih i zelenih stranaka (Možemo!, Nova ljevica i ORaH) predstavila 12 kandidatkinja i kandidata na zajedničkoj listi koju će ponuditi biračima na predstojećim izborima za Europski parlament s ciljem da osvoje barem jedan mandat.

Listu čine:

1. Tomislav Tomašević

2. Rada Borić

3. Zorislav Antun Petrović

4. Sandra Benčić

5. Ana Marija Simić

6. Dubravko Lepušić

7. Karmela Romić

8. Nebojša Zelić

9. Nadežda Čačinovič

10. Mladen Sudar

11. Atana Grbić Martinović

12. Dragan Markovina

 

Lista je sastavljena   tako da je svaka stranka dala po četvero kandidatkinja i kandidata, uz poštivanje načela rodne ravnopravnosti, s tim da će u Europskom parlamentu svatko odraditi po trećinu mandata.

Programski okvir
Europa može i drukčije!

 

Glavni društveni izazovi 21. stoljeća – globalna mobilnost kapitala, klimatske promjene i migracije – ne mogu se adresirati unutar okvira nacionalne politike. Navedene probleme možemo rješavati jedino kao zajednica Europe i globalna zajednica, te vas stoga pozivamo da nas podržite u izgradnji saveza za drugačiju Europu. Sada je trenutak da adresiramo klimatske promjene. Sada je trenutak da zaštitimo demokraciju. Sada je trenutak da ustanemo protiv mržnje i rasizma. Sada je trenutak da se borimo za socijalnu pravdu i jednakost. Rijetko su kada europski izbori bili toliko značajni kao ovi koji su ispred nas. O vašem izboru ovisi hoće li se Europa maknuti s putanje koja je vodi u raspad.

 

Koalicija političke platforme Možemo!, Nove ljevice i ORaH-a, kao dio europske zelene ljevice nudi vam izlaz iz lažnog izbora između „otvorene“ Europe liberala i „zatvorene“ Europe desnice. Taj izbor je lažan jer i jedni i drugi nastavljaju s neoliberalnim politikama koje su dovele do krize.

 

Mi ćemo se udružiti s progresivnim političkim snagama u Europi koje zagovaraju promjenu institucija Europske unije tako da radikalno smanjimo utjecaj korporacija i povećamo utjecaj građana na to kakve politike EU zastupa. Europsku uniju, koja je sada nefunkcionalna i nepravedna, želimo urediti tako da joj na prvom mjestu budu uvjeti života njenih stanovnika i održivost života na planeti Zemlji. Kao dio ujedinjene i solidarne europske zelene ljevice, preuzimamo odgovornost da istinski ponudimo političke odgovore na globalne izazove rastućih nejednakosti, klimatskih promjena i migracija.

 

Nudimo vam viziju Europe:

  • u kojoj zajedno demokratski odlučujemo o bitnim pitanjima;
  • koja preuzima odgovornost očuvanja planete Zemlje za buduće generacije;
  • koja smanjuje nejednakost i štiti prava radnika;
  • u kojoj je ljudska sigurnost na prvom mjestu;
  • koja zahtijeva rodnu ravnopravnost sada i odmah;
  • koja se odlučno bori protiv fašizma i politike mržnje.

 

 

Odlučujemo zajedno

Tehnokratske elite u Briselu trenutno slabo čuju glasove stanovnika Europe, te je stoga izuzetno važno reformirati sustav predstavništva kroz Europsku skupštinu u kojoj bi značajni udio glasova imali zastupnici iz nacionalnih parlamenata, te koja bi imala puno veće ovlasti u odlučivanju o proračunu Europske unije. Isto tako, potrebno je ojačati mehanizme direktnog uključivanja stanovnika EU u formuliranje zakonodavnih prijedloga jačanjem snage i dosega Europske građanske inicijative (EGI). Manjinskim skupinama EU mora pružiti zaštitu od svake diskriminacije. Potrebno je zaštititi aktiviste, novinare i zviždače koji otkrivaju informacije u korist javnog interesa. Europski se fondovi ne smiju upotrebljavati za kršenje univerzalnih ljudskih prava. Nacionalnim vladama koje krše demokratske slobode i potkopavaju vladavinu prava, treba onemogućiti korištenje sredstava iz EU fondova, a krajnje korisnike zaštititi. Isto tako, inzistirat ćemo da EU nije svediva na ekonomsku zajednicu, već da je njena temeljna zadaća štititi i osigurati korištenje fundamentalnih socijalnih prava. Europska unija mora zaštiti radnike tako što će prepoznati prava radnika i sindikata da štite stečena prava, ali i time što će se boriti protiv natjecanja temeljenog na urušavanju cijene rada i pogoršavanju radnih uvjeta, i štititi pravo kolektivnog udruživanja i pregovaranja. Poticat ćemo osnivanje europskog fonda za izravno financiranje civilnog društva, neprofitnih medija i ostalih aktera koji doprinose jačanju demokratskih vrijednosti i zaštiti ljudskih prava u zemljama članicama neovisno o njihovim vladama.

 

 

Čuvamo planetu za buduće generacije

Međunarodni panel za klimatske promjene u svom posljednjem izvješću upozorava da se porast temperature mora ograničiti ispod 1,5 °C u razdoblju manjem od 11 godina, inače će klimatske promjene preći točku preokreta koja bi mogla dovesti u pitanje opstanak ljudske vrste. Inzistirat ćemo na hitnim ulaganjima u pravednu društvenu transformaciju prema gospodarstvu u kojemu su emisije ugljika svedene na neto nulu. Da bi se to ostvarilo, potrebno je podići cijene fosilnih goriva, oporezivati emisiju ugljika i značajna sredstva iz EU proračuna vezati upravo uz cilj transformacije ka postfosilnom društvu, vodeći pritom računa da teret prilagodbe ne pada na najugroženije dijelove društva. Javna ulaganja u fosilna i nuklearna goriva, te njihovo subvencioniranje mora prestati odmah, a daljnja privatna ulaganja u fosilna goriva treba porezno destimulirati. Što se tiče zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), ona sada daje prednost velikim poljoprivrednim poduzećima i zemljištima, podržavajući ekološki neodrživ model proizvodnje. Novcem europskih poreznih obveznika u budućnosti bi se trebala podržavati samo proizvodnja zdrave hrane za građane Europe umjesto da se njime subvencionira agroindustrija koja uništava naše tlo, doprinosi porastu krize biološke raznolikosti i monopolizira proizvodnju hrane. ZPP treba poticati poljoprivredu temeljenu na malim poljoprivrednim gospodarstvima/OPG-ovima i prerađivačkoj industriji čiji je cilj oživljavanje ruralnih sredina, stvaranje radnih mjesta, opskrba zdravom i kvalitetnom hranom, zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena. Zagovaramo preobrazbu prometnog sektora destimuliranjem autoprijevoza i avionskog prijevoza, te ulaganjem u regionalne i prekogranične željezničke mreže. Isto tako, EU ne smije financirati projekte koji nanose štetu okolišu ili biološkoj raznolikosti.

 

Za jednakost i radnička prava

Široka demokratska participacija u europskim politikama nije moguća u uvjetima rastućih nejednakosti, kako unutar tako i između zemalja članica EU. Prije svega je potrebno ograničiti moć financijskog i bankarskog sektora. Isto tako, neprihvatljivo je da brojne multinacionalne korporacije i velike internetske platforme gotovo uopće ne plaćaju poreze. Podržavamo inicijativu usklađivanja poreza na profit, progresivnog poreza na dohodak, progresivnog poreza na bogatstvo i poreza na emisiju ugljika na razini Europske unije – čije bi prikupljanje značajno uvećalo proračun Europske unije i omogućilo financiranje razvoja pravedne i održive Europe. Isto tako, zalagat ćemo se za potpuno prekidanje s praksom poreznih oaza u Europi i strogih sankcija prema poreznim oazama izvan EU. Na europskoj je razini potrebno zaustaviti daljnju liberalizaciju i privatizaciju javnih i komunalnih usluga. Europska komisija novom regulacijom namjerava proširiti svoje kompetencije da odobrava ili ruši zakonodavne mjere u širokom rasponu usluga koje pokrivaju urbano planiranje, mjere stanovanja, distribucije energije i vode, upravljanje vodnim resursima itd. Ta se inicijativa mora zaustaviti jer pristup ključnim resursima poput vode i energije ne smiju biti tretirani kao tržišne robe podvrgnute natjecanju, već zaštićeni kao javna dobra koja predstavljaju temelj ekonomskih i socijalnih prava. Europa treba postati prava socijalna unija koja osnažuje radnike, bori se protiv siromaštva i smanjuje nejednakost. Poštena plaća, sindikalna prava i pristojni radni uvjeti moraju biti osigurani. Direktivom o minimalnom prihodu koju će donijeti sljedeći saziv Europskog parlamenta, europsko okvirno zakonodavstvo se mora pobrinuti da države članice svojim građanima jamče pristojan minimalni prihod.

 

Ljudska sigurnost na prvom mjestu

Europska unija, prioritizirajući kontrolu granica pred poštivanjem odredbi međunarodnog prava potiče sve veću eskalaciju nasilja na svojim vanjskim granicama. Činjenicu da tzv. Balkanska ruta postaje mjesto sustavnog nezakonitog i nasilnog protjerivanja tražitelja azila smatramo neprihvatljivom. Europa se mora okrenuti modelu ljudske sigurnosti koji obuhvaća zajednički fond za adaptaciju na klimatske promjene i elementarne nepogode, zajedničke investicije u civilnu zaštitu, te konkretne mjere izravnih investicija EU u smanjenje stope siromaštva u zemljama članicama. Isto tako, Europska unija mora osigurati punu implementaciju Konvencije o statusu izbjeglica, Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i drugih međunarodnih instrumenata zaštite u postupcima na granici, prihvatu i integraciji izbjeglica i sankcioniranje zemalja koje ih krše. Potrebno je povećati europska izdvajanja za sigurnost i spašavanje na nesigurnim morskim i kopnenim izbjegličkim rutama, kao i promijeniti Dublin III regulativu tako da se ukloni neravnoteža tereta u prihvatu izbjeglica između zemalja s vanjskim granicama EU i onima u centru EU. Moramo osigurati slobodu kretanja unutar EU svim osobama pod međunarodnom zaštitom za koje ne postoje sigurnosne prepreke, te omogućiti njihovu punu participaciju u ekonomskom, društvenom i političkom životu Unije. Istovremeno je potrebno uskratiti financiranje neuspješnim modelima integracije koji vode ka getoizaciji, asimilaciji ili prisilnom preseljenju osoba pod međunarodnom zaštitom. Europa koja teži miru treba promijeniti pravila globalne trgovine prirodnim resursima, a europski građani ne smiju svojim novcem financirati diktatore i lokalne gospodare rata od kojih europske države i korporacije kupuju resurse. Postojeća pravila globalne trgovine doprinose građanskim ratovima, ekonomskoj nerazvijenosti i korumpiranoj vlasti. Potrebno je povećati ulaganja u međunarodnu razvojnu suradnju, te u sprječavanje, rješavanje i ublažavanje civilnih sukoba. Kada su ljudska prava i okoliš ozbiljno ugroženi, Europa mora biti sposobna obraniti svoje vrijednosti sveobuhvatnom primjenom instrumenata svoje vanjske politike.

 

Rodna ravnopravnost sada i odmah

Bez ravnopravnog sudjelovanja žena u svim područjima života nema demokracije niti pravedne Europe. Feminizam i borbu za ženska prava vidimo kao zahtjev i pravo žena na autonomiju, sudjelovanje u politici i političkom odlučivanju, ostvarivanje prava na rad i adekvatnu naknadu za isti rad, priznavanje ženskog neplaćenog rada, socijalnu sigurnost, pravo na školovanje i sudjelovanje u kulturi te zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Želimo da pravo na siguran pobačaj bude uključeno u Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Želimo jamčiti slobodnu i dostupnu, kvalitetnu i sigurnu zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja te dostupnost usluga, uključujući pobačaj, svima. Europa se mora boriti protiv rodno uvjetovanog nasilja, kao što je to utvrđeno u politikama Europske unije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Implementacija Istanbulske konvencije mora biti prioritet u svim europskim zemljama. Odlučni smo osigurati jednake plaće za jednaki rad, kao i snažnije prisustvo žena na mjestima odlučivanja, uključujući ženske kvote u izvršnim tijelima političkih stranaka, na kandidacijskim listama i na svim razinama vlasti. Također želimo da europske politike prepoznaju stvarnu raznolikost Europljana i aktivno rade na sprječavaju svih oblika diskriminacije i nasilja, uključujući nad pripadnicima LGBTIQ* zajednice.

 

 

Odlučno protiv fašizma i politike mržnje

Gotovo sedamdeset godina nakon kraja drugog svjetskog rata u kojem su poraženi fašizam i nacizam, u Europi ponovno svjedočimo rastu ekstremne desnice, uključujući i obnovu fašističkih i nacističkih pokreta. Mi se odlučno protivimo politici koja potiče svjetonazorski motiviranu mržnju i nasilje prema manjinama, ženama, migrantima, azilantima i drugim društvenim skupinama. Posebno se to odnosi na rastući antisemitizam i islamofobiju, koje otvoreno iznose neke europske vlade. Protivimo se otvorenoj ili prikrivenoj fašizaciji društva, te zalažemo za afirmiranje antifašističkih vrijednosti u suvremenom kontekstu. Aktivno ćemo se angažirati oko suzbijanja povijesnog revizionizma i govora mržnje osvještavanjem javnosti i odlučnijim javnim politikama. Gradit ćemo europske saveze sa srodnim strankama i grupacijama koje zastupaju ideje univerzalne jednakosti i solidarnosti među ljudi, s ciljem sprečavanja dolaska na vlast radikalno desnih, ksenofobnih i fašističkih snaga u europskim zemljama. Isto tako ćemo se povezivati sa srodnim strankama u vlastitom susjedstvu i regiji jugoistočne Europe, te aktivno raditi na sanaciji posljedica desetljeća nacionalističke vladavine. Nadalje, Europskoj uniji je potreban obvezujući i sveobuhvatni mehanizam za redovit nadzor nad stanjem demokracije, pravom opozicijskih snaga da ih se čuje, vladavinom prava, slobodnim medijima i temeljnim pravima u svim državama članicama EU-a. Uniji je također potreban sustav političkog dijaloga te brze intervencije i mjere potpore neovisnim medijima, civilnom društvu, kao i odgovarajuće sankcije kako bi se pravovremeno i adekvatno reagiralo na urušavanje demokratskih standarda u zemljama članicama.

 

Dragi glasači, izbori pred nama izuzetno su važni za budućnost Europe. Moramo odlučno odbaciti status quo koji znači nastavak neoliberalnih politika nauštrb jednakosti, solidarnosti, održivosti i demokracije. Pozivamo da nas 26. svibnja 2019. podržite u zahtjevu – Europa mora drukčije!