Statut

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) Osnivačka skupština Nove ljevice održana 18. prosinca 2016. u Zagrebu, donijela je Statut Nove ljevice 1. Opće odredbe Članak 1. (1) Ovim Statutom određuje se naziv stranke, sjedište stranke, znak stranke, predstavljanje i zastupanje stranke, ciljevi i način djelovanja, … Continue reading Statut