Kooperativna i kružna ekonomija

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Glavni problemi su naselja koja nemaju ni vodovod ni kanalizaciju, veliki gubici vode u sistemu javne opskrbe, nezbrinjavanje mulja s pročistača otpadnih voda, ilegalno šljunčarenje, onečišćenje mora i rijeka ispuštanjem otpadnih voda i krutog otpada te neuspješnost sistema gospodarenja otpadom nastalim u poplavi.

Pravo na vodu temeljno je ljudsko pravo i treba biti zaštićeno Ustavom, a usluga opskrbe vodom ne smije biti privatizirana.

Nužni ciljevi: pravna i institucionalna zaštita prava na vodu kao osnovnog ljudskog prava, pravo na pristup informacijama i sudjelovanje u odlučivanju o vodi svim članovima društva, osiguranje dovoljne količine vode  za vodoopskrbu, gospodarstvo i industriju; održivo korištenje i zaštita kopnenih i morskih voda, održivi razvoj i zaštita okoliša, uspostavljanje integriranog pristupa upravljanju vodom; razvoj projekata koji unapređuju postojeću infrastrukturu, isključivanje svake mogućnosti privatizacije i koncesioniranja vodocrpilišta, javnih poduzeća za vodoopskrbu i sistema za pročišćavanje voda; povećanje proračunskog financiranja za infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje, izrada plana za smanjenje rizika od poplava, te izgradnja infrastrukturne obrane od poplava i sistema odvodnje, očuvanje vodnih resursa i uloge vode kao staništa.