Kooperativna i kružna ekonomija

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Otpad je već dugi niz godina problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Zaštita okoliša i prirode nužna je u prostornom uređenju, energetici, industriji, poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, turizmu i prometu jer su priroda i okoliš njihovi osnovni resursi.

Neophodno je uvođenje cjelovitog sustava upravljanja otpadom koji uključuje sanaciju i zatvaranje postojećih neuređenih odlagališta otpada, divljih odlagališta, te razvijanje odvojenog sakupljanja i obrade otpada. Taj sustav obuhvaća sprečavanje nastanka otpada, održivo upravljanje resursima, produženje životnog vijeka proizvoda povećanjem iskorištavanja korisnih sirovina i ponovnom upotrebom, unapređenje sustava odvajanja na kućnom pragu uvođenjem pravedne naplate prema količini otpada, te sustava recikliranja u sortirnicama, kompostanama i reciklažnim dvorištima, kao i smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže na neuređena odlagališta i količine biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te unapređenje sustava upravljanja sakupljanja i obrade opasnog otpada.

Razvoj lokalnih centara omogućio bi ostvarenje ciljeva strategije upravljanja otpadom (tzv. „strategija nula otpada“).

Kvalitetan cjelokupan sustav upravljanja otpadom je osnovni instrument u provedbi modela kružne ekonomije.