Kulturna, obrazovna, medijska i sportska politika

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Stanje:

U Hrvatskoj su, unatoč svim deklarativno iskazanih stavova, kultura i obrazovna politika smještene u kategoriju manje bitnih resora, koji se u pravilu povjeravaju manjim koalicijskim partnerima u vladajućoj nomenklaturi. Ta praksa, koja je do sada pratila sve Vlade neovisno o njihovu ideološkom predznaku, dokinuta je na simboličkoj razini dolaskom desnice na čelo Ministarstva kulture i činjenicom da se obrazovna politika našla u fokusu interesa klerikalnih organizacija odlučnih u nakani da ponište učinke prosvjetiteljstva i Francuske revolucije.

Uloga kulture i obrazovanja u promjeni filozofije razvoja zemlje doista je ključna, a do promjene može doći orijentacijom na modernost i avangardu, kritičku misao i suvremenu humanistiku, a nikako na politiku izvrsnosti, kulturnog menadžmenta i nekritičko forsiranje STEM područja.

Ciljevi:

Značajno povećanje budžeta za kulturu, znanost i obrazovanje, nauštrb dosadašnjih izdvajanja za Crkvu i vojsku. Dokidanje arbitrarne uloge Ministarstva kulture i formiranje doista nezavisnih i stručnih kulturnih vijeća. Potpuna revizija rada konzervatorskih odjela i njihova radikalna izmjena u smislu veće kontrole rashoda. Snaženje uloge javnih medija, potpuna depolitizacija HRT-a i kreiranje demokratskog medijskog prostora. Poticanje nezavisne scene na svim poljima.

U znanosti i obrazovanju treba ojačati ulogu suvremene humanistike koja će pružiti šire razumijevanje društva i svijeta oko sebe te jačati kritičko promišljanje. Nova ljevica zalaže se obavezno uvođenje građanskog i zdravstvenog odgoja. Veća protočnost ljudi na sveučilišnim katedrama, s ugovorima koji će se morati obnavljati svake tri godine i poticanje alternativnih visokoškolskih institucija.

Ukidanje vjeronauka u javnom školstvu. Nova ljevica se zalaže za jačanje autonomije obrazovanja, posebno visokog, povećavanje izdvajanja za znanost i obrazovanje do 70% prosjeka EU i reguliranje statusa samostalnih znanstvenika na tragu rješenja za samostalne umjetnike.