Učinkovita i svima dostupna javna uprava

Progrramske smjernice

 

 

Uključi se

Stanje:

Javna uprava pati od dva ključna problema: prvi je evidentan višak ljudi, a drugi sama kvaliteta njihova rada, a oba proizlaze iz zapošljavanja brojnih stranačkih kadrova. Uprava je često netransparentna i otuđena od građana, osuđenih na nedostatak čak i osnovnih informacija koje su im egzistencijalno potrebne. Građani stoga osjećaju otuđenje od tog birokratskog aparata, što u njima izaziva opću apatiju i u konačnici apolitičnost.

Upravljanje javnim poslovima ne temelji se na strategijskom planiranju i nije zasnovano na analizama politika, dokazima, interna koordinacija politika je slaba i bez konzultacija sa širim društvom, sa lošim upravljačkim kapacitetima i nedosljednom implementacijom politika bez ex post evaluacija.

Izrazito centralizirana država, sa neadekvatnom upravno-teritorijalnom organizacijom malih i razvlaštenih lokalnih jedinica te nerazvijene mjesne samouprave. Prisutan je lokalni prezidencijalizam s izrazito velikim ovlastima nesmjenjivih izvršnih čelnika, što ne odgovara duhu Ustava Republike Hrvatske.

Ciljevi:

Maksimalna departizacija i digitalizacija javne uprave i programirano otpuštanje viškova zaposlenika. Uvođenje stalne elektroničke komunikacije s građanima i konzultativnih e-mail referenduma o bitnim temama. Dokidanje traženja i plaćanja u upravnim postupcima bilo kojeg dokumenta dostupnog u bazama podataka javne uprave. Poticanje participativnog odlučivanja stanovnika o najvažnijim razvojnim pitanjima općine, grada, regije i države. Temeljita izmjena izbornog zakona, koji mora ostati po proporcionalnom sustavu, uz ujednačavanje vrijednosti glasa građana po izbornim jedinicama i dokidanje funkcije zastupnika iz dijaspore.

Produbiti vertikalnu diobu vlasti i distribuciju moći na subnacionalnu razinu kroz novu upravnu i teritorijalnu reorganizaciju zemlje temeljenu na urbanom sistemu i nodalno-funkcionalnoj organizaciji utemeljenoj na gravitirajućim područjima s urbanim centrima kao osloncima, okrupnjavanjem lokalnih jedinica uz povećanje njihovih funkcija. Ukidanje županija i stvaranje logičnih i funkcionalnih regija.

Smanjivanje ovlasti gradonačelnika i načelnika, odnosno vraćanje na lokalni parlamentarizam, širenje predstavničke osnove za lokalna predstavnička tijela povećanjem broja članova predstavničkih tijela uvođenjem mješovitog izbornog sustava radi zastupljenosti svih dijelova lokalne zajednice.

Nova ljevica zalaže se za snaženje modela izravne demokracije i širenja referendumskog odlučivanja na svim razinama i kada se radi o bilo kojim dubinskim zahvatima i strateškim odlukama, čime će se povećati moć građana, koji danas imaju samo konzultativnu ulogu.

Jačanje mjesne samouprave i prakticiranje deliberativne demokracije te većim izravnim sudjelovanjem građana u odlučivanju kroz obavezne forme – zborove, lokalne referendume i druge oblike sudjelovanja građana i predstavnika civilnog društva.

Upravljanje javnim poslovima i vođenje sektorskih politika zasnivat će se na strategijskom planiranju, analizama politika, dokazima, uz koordinaciju i harmonizaciju javnih politika uz obvezne različite oblik društvenih rasprava i konzultacija. Ojačati kapacitete za formuliranje politika uključivanjem stručne i znanstvene zajednice, implementaciju politika uz evaluacije podignuti na visoku razinu efektnosti i efikasnosti.