Kulturna, obrazovna, medijska i sportska politika

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Važnost sporta i njegova vrijednost za zdravlje svih članova društva, predugo je zanemarena. Sportu danas nedostaje vizija i strategija razvoja.

Nužno je promijeniti postojeći stav o isključivoj važnosti vrhunskog sportskog rezultata pred vježbanjem i sportom kao preventivnim i natjecateljskim aktivnostima, a sve u funkciji očuvanja zdravlja.

Neophodno je stvoriti nove modele financiranja sporta i vježbanja koji bi omogućavali materijalno tehničke uvjete i stručni rad u svim područjima zemlje, s naglaskom na djecu i mlade. Takvo povezivanje sportsko rekreativnih aktivnosti unaprijedilo bi i sportsko-zdravstveni turizam.

Cilj promjene bio bi proširiti, a tako i približiti sport svakom članu društva, bez obzira na dob i materijalni status. Time bi svaki član društva dobio pravo na svoje zdravlje i kvalitetniji život.

Kretanje bi postalo ne samo način života, već i glavna pokretačka snaga cijelog društva donoseći energiju, aktivnost i optimizam.