Kooperativna i kružna ekonomija

Programske smjernice
Uključi se

Nepostojanje nezavisnog pravosuđa, neuspješnost javne administracije i nedovoljna transparentnost zakona, čine slabu državu pod utjecajem snažnih interesnih skupina koje onemogućavaju racionalizaciju njene potrošnje u kombinaciji s korupcijom i rentijerski nastrojenom poduzetništvu. Sve su to prepreke ekonomskoj pravdi i održivom rastu zaposlenosti.

Ideja o manjoj državi neće osigurati poštivanja prava, etičnost Vlade, preovladavanje korupcije, nezavisnost sudstva, nižu javnu potrošnju, niže poreze i racionalizaciju lokalne regionalne samouprave. Uloga države u ekonomiji trebala bi biti usmjerena  postizanju jednakih mogućnosti za sve članove društva, jasnim pravilima igre, aktivnim sudjelovanjem u procesu strateškog planiranja u zemlji s visokom razinom javnog duga i kroničnim deficitom mirovinskog i zdrastvenog fonda koji se pokriva iz proračuna, zaduživanjem.   

Smanjenje korupcije u javnom sektoru i povećanje proračunske transparentnosti uz razvoj profesionalnog kadra u javnoj administraciji, reformu sistema napredovanja i plaća radnika u javnoj administraciji koja zavisi od ostvarenih rezultata, reduciranje broja državnih agencija, većoj izloženosti sektora znanosti i visokog obrazovanja međunarodnoj sceni i suradnji s ekonomijom s ciljem povećanja inovativnosti, administrativnu i fiskalnu decentralizaciju, osnivanje makro regija kao nositelja regionalnog i industrijskog razvoja, racionalizaciju jedinica lokalne samouprave sukladno načelu fiskalne održivosti i reformu izbornog procesa: čitava zemlja je jedna izborna jedinica.

Princip solidarnosti i slobode nije moguć bez efikasne administracije. Efikasna javna administracija, neopterećena korupcijom i politizacijom, predstavlja osnovu na kojoj se gradi solidarnost i partnerstvo društva i države. Poticanje promjene zakonske regulative koja bi omogućila nesmetan razvoj zadrugama.

Nova ljevica potiče participativno odlučivanje članova društva o najvažnijim razvojnim pitanjima općine, grada, regije i države.