Kooperativna i kružna ekonomija

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Monetarna politika usmjerena je na tečaj, cijene i financijsku stabilnost, a ne na mjere koje bi likvidnost usmjerile u funkciju ekonomskog razvoja i smanjenja nezaposlenosti. Financijsko tržište ovisno je o bankama koje , uspostavljanjem restriktivnih kreditnih kriterija, ne preuzimaju rizike financiranja realnog sektora, a usmjeravanje na potrošačko financiranje doseglo je vrhunac mogućeg zaduženja potrošača i prezaduženosti.

Raspoloživi financijski resursi koriste se za financiranje javnih rashoda u funkciji potrošnje a ne u ulaganja u ekonomski razvoj. Kontinuirana eurizacija štednje i odobravanje kredita s valutnom klauzulom, umjesto okretanju domaćim izvorima financiranja povećavaju veliku deviznu izloženost.

Postavljanje novih ciljeva monetarnoj politici, stabilnost razvoja ekonomije i povećanje zaposlenosti, osigurat će koordinaciju dviju politika, monetarne i fiskalne, te omogućiti nove instrumente, selektivnu kreditnu politiku usmjerenu izvozno orijentiranim sektorima i potaknuti osnivanje izvozne banke koja bi na uspješniji i jeftiniji način financirala izvoz.

Poticanje razvoja društvene ekonomije, radničkog zadrugarstva i dioničarstva te zadružnih banaka, put je do dugoročnog, održivog razvoja društva i rasta zaposlenosti, a time stvaranje pravnog i financijskog okvira za razvoj zadruga, radničkog dioničarstva i društvene ekonomije.

Stvaranje pravnog i financijskog okvira za radničko preuzimanje tvrtki – poreznim olakšicama, subvencioniranjem prava prvokupa dionica i ustupanjem dijela dobiti radnicima – jedan je od ciljeva ekonomske politike Nove ljevice.

U radnom zakonodavstvu, Nova ljevica se zalaže za izjednačavanje prava i sigurnosti radnika u javnom i privatnom sektoru i ukidanje oblika takozvane fleksibilizacije rada koja idu na štetu radnika, te prepoznavanje različitih potreba različitih zanimanja za drugačijim oblicima i omjerima sigurnosti i fleksibilnosti.

Rješavanje prezaduženih, blokiranih i ovršenih članova društva, osnivanjem državnog fonda za otkup lošeg duga – otkupom, otpisom i restrukturiranjem duga čiju strukturu čini u manjoj mjeri osnovni dug, a u većoj mjeri ostali troškovi, uz donošenje novog ovršnog zakona je neophodno.

Zalaganje za neuvođenje eura u cilju očuvanja monetarne samostalnosti i organiziranje referenduma o ulasku u eurozonu, cilj je Nove ljevice.