Kooperativna i kružna ekonomija

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Sadašnje stanje prometa i prijevoza u Hrvatskoj obilježava loša prometna infrastruktura, neadekvatno održavanje i neravnomjerno ulaganje u ceste na račun drugih prometnih mogućnosti, nepostojanje integriranog prometnog puta i prijevoznog sustava u putničkom prometu, neuravnotežen regionalni i lokalni prometni razvoj, zastarjelost voznog parka i negativan utjecaj prometnog sustava na okolinu.

Cilj Nove ljevice izgraditi je prometni i prijevozni sustav koji će omogućiti integraciju prostora, efikasan tranzitni promet, kvalitetan javni prijevoz te dugoročno energetski i ekološki održivu prijevoznu industriju.

Prometna integracija cjelokupnog teritorija kao i kontinuirano povećanje sigurnosti optimizacijom ulaganja u objekte i infrastrukturu prometa doprinijet će jačanju željezničkog i robnog prometa, jačanju integriranog prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu te poboljšanju kvalitete i obujma korištenja javnog prijevoza.

Nužno je raditi na smanjenju negativnog utjecaja prometa na čovjekovu okolinu povećavanjem korištenja prijevoznih sredstava koji kao pogonsko gorivo koriste električnu energiju i biogorivo, informirati članove društva o prednostima javnog prijevoza i ekoloških vozila te zagovarati upotrebu bicikala i pješačenje kao osnovne oblike osobne mobilnosti.

Postavljanje razvoja željezničkog prometa u centar prometnog sustava zemlje uključuje i transport putnika i transport roba. Preduvjet razvoja željezničkog prometa je modernizacija željezničke infrastrukture.

Strateški je nužno razvijati dužobalni linijski brodski prijevoz, a vezano uz integralno prostorno planiranje teritorija.