Kooperativna i kružna ekonomija

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Prostorna politika Nove ljevice jest širenje prostora javnog i zajedničkog dobra uz proglašenje javnog interesa kao primarnog u upravljanju zajedničkim dobrima, vodom, šumama, zemljištem i obalom.

Politike u upravljanju urbanim prostorom i ekonomijom potrebno je temeljiti na znanstvenim i stručnim osnovama, na polidisciplinarnom pristupu prostornom planiranju i uređenju, usklađenom sa integralnim ekonomskim razvojem te koncipirane s ciljem socijalne pravednosti i zaštite okoliša. Neophodno je prevladati sadašnju neoliberalnu paradigmu o nužnom smanjivanju uloge države u razvojnim procesima u korist tržišno orijentiranog rasta jer ona ugrožava važne prostorne resurse i potiče društvenu nejednakost.

U formulaciji i implementaciji prostornih politika Nova će se ljevica prvenstveno voditi interesima većine stanovništva, osiguranja javnog interesa, zaštite prostora i okoliša. Zalagat će se za reafirmaciju koncepta javnog interesa u prostoru kao ključnog legitimirajućeg temelja planiranja.

Nova ljevica zagovara ustavno definiranje neotuđivosti i zabrane privatizacije i koncesioniranja voda, šuma, elektroprivrede, obale i ostalih javnih dobara koja dobivaju na vrijednosti integralnim prostornim planiranjem.

Prostori kojima s ustavom osiguravaju javne funkcije, poput prostora za zdravstvo, odgoj i obrazovanje, socijalnu zaštitu, kulturu, sport i rekreaciju, obranu, zaštitu ljudi i materijalnih dobara, zaštitu prirode te građevine i prostori za obavljanje komunalnih djelatnosti, prometnice, linijska infrastruktura i slično, javni gradski prostori – pješačke zone, nogostupi, javne zelene površine – sve ono što se zasniva na vrijednostima iz domene osnovnih ljudskih prava, prava građana na sigurnu socijalnu i kvalitetnu životnu sredinu, čini javno dobro čije očuvanje i unaprjeđenje jest javni interes najvećeg prioriteta u prostornom uređenju.

Politikama uređenja prostora nužno je osigurati da temeljna organizacija i namjena korištenja prostora osigura prostorno-planske pretpostavke za diversifikaciju gospodarskih djelatnosti, čime se izbjegava svođenje hrvatske ekonomije na monokulturu turizma, odnosno ugostiteljstvo i trgovinu, a u kontekstu globalnog tržišta i lokalnih uvjeta za život.

Politiku uređenja prostora temelji se na konceptu odgovornog razvoja uz uvažavanje klimatskih promjena.

Nova ljevica zauzimati će se da trend derogiranja prostornog planiranja, kao svjesne društvene djelatnosti, zaustavi i izmijeni u korist građana putem odgovorne javne (državne) politike. Prostorno planiranje, kao ključna sastavnica prostorne politike i osnovni instrument društvene regulacije u upravljanju prostorom, treba biti utemeljeno na integrativnim razvojnim strategijama kako bi se oblikovalo u strateške okvire prostornog razvoja određene razine.

Prostorne politike Nova ljevica sagledava u kontekstu decentralizacije i regionalizacije te se zalaže za demokratski sustav odlučivanja u oblasti prostornog planiranja i upravljanja, gdje se odluke ne mogu donositi sa stajališta dnevnopolitičkih interesa, a znanstvena i stručna rješenja trebaju se preispitivati u slobodnoj i široko organiziranoj javnoj raspravi.