Solidarno i pravedno društvo

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Dugoročno gomilanje javnog duga nastalog stalnim izdvajanjem četvrtine mirovinskih davanja mirovinskim fondovima u okviru drugog mirovinskog stupa, uz ogroman iznos povlaštenih mirovina – najveće su prepreke održivosti mirovinskog sustava kao i nedovoljna zaposlenost, niske plaće, rad na crno i neplaćanje doprinosa.<

Činjenica da je preko polovice mirovina ispod linije siromaštva, ukazuje na važnost mirovinskog sistema i njegov utjecaj na ekonomsku sudbinu svih članova društva.

Nužna je reforma sadašnjeg mirovinskog sistema u cilju uspostavljanja njegove održivosti, te ravnopravnosti, pravednosti i osiguranja socijalne sigurnosti sadašnjih i budućih umirovljenika.

Nova ljevica zalaže se za ukidanje drugog mirovinskog stupa i prelazak osiguranika u prvi stup, uz priznavanje 20% uplata doprinosa te isplatu razmjernog dodatka od 25% u trenutku umirovljenja. Također, zalaže se za reviziju i odvajanje povlaštenih mirovina u poseban državni fond predstavljaju temelje mirovinske reforme.

Povećanje zaposlenosti, povećanje plaća, eliminacija rada na crno i obaveza naplate doprinosa dodatni su koraci dugoročnog rješenja.

Promjene usmjerene ka stabilizaciji i socijalnoj pravednosti mirovinskog sustava uključuju usklađivanje mirovina prema rastu plaća i potrošačkih cijena, uvođenje zajamčene minimalne mirovine, uvođenje nacionalne mirovine za osobe starije od 65 godina, izjednačavanje mirovina žena s mirovinama muškaraca, osiguranje prava na rad svim umirovljenicima bez uskraćivanja mirovine, uvođenje ravnopravne raspodjele doprinosa za prvi stup između poslodavaca i zaposlenih, uvođenje modela prema kojem svaki prihod od rada ulazi u godišnji obračun poreza i obaveza na doprinose, izjednačavanje poreznih stopa na samostalni i nesamostalni rad te uvođenje novog modela obiteljske mirovine prema kojem u slučaju smrti životnog partnera 20 do 50 posto mirovine pripada preživjelom partneru ako njegova mirovina ne premašuje mirovinu umrlog partnera.