Kooperativna i kružna ekonomija

U poreznoj politici, Nova ljevica se zalaže za uvođenje pravednog poreznog sustava s progresivnim oporezivanjem dohotka i imovine, širenje porezne osnovice i postepeno smanjenje regresivnog poreza (PDV-a), za uvođenje crkvenog poreza uz reviziju Vatikanskih ugovora i pristupanje pregovorima o konkordatu te za uvođenje ekološkog poreza, poreza na nasljeđivanje i poreza na nekretnine (ne uključujući prvu nekretninu, a nakon usklađivanja zemljišnih knjiga).