Kooperativna i kružna ekonomija

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Hrvatska je tradicionalno agrarna zemlja u kojoj je poljoprivreda bila jedna od temeljnih privrednih grana. Danas gledamo proces nezaustavljivog propadanja hrvatske poljoprivrede, koji kao nusprodukt ima depopulaciju ruralnih krajeva, prvenstveno Slavonije i dalmatinskog zaleđa.

Za Novu ljevicu poljoprivreda je jedna od strateških grana hrvatske privrede. Poljoprivreda regulirana takozvanim slobodnim tržištem neodrživa je u svakom pogledu.

Usklađivanje zemljišnih knjiga, usklađivanje registra poljoprivrednika, uvođenje novog sistema poticaja, okrupnjavanje zemljišta, davanje državnog zemljišta u najam, povećanje postotka zemljišta za navodnjavanje, neki su od nužnih koraka.

Nova ljevica namjerava zadržati OPG kao osnovnu jedinicu poljoprivredne proizvodnje, nasuprot osnivanja poljoprivrednih mastodonata u privatnom ili u državnom vlasništvu.

Nova se ljevica zalaže za širenje i poboljšanje zadrugarskog modela poljoprivredne proizvodnje, a od ukupnog broja zadruga u Hrvatskoj, poljoprivredne zadruge danas čine 40 %. Zadrugarstvo može biti nositelj promjena i razvoja kroz udruživanje poljoprivrednih proizvođača u zadruge, osnivanje zadružne poljoprivredne banke, osnivanje zadružnih tržnica i organizaciju neposredne razmjene izjedu proizvođača i stanovnika. Zadružni model pokazao se uspješnim u brojnim zemljama gdje poljoprivredne zadruge imaju velik udio u sektoru poljoprivrede, neke čak do osamdeset posto. Svaki peti stanovnik Evrope član je zadruge.

Promjenom postojeće zakonske regulative i stvaranjem podzakonske regulative kao i strategije razvoja zadruga, njihov će se sadašnji položaj poboljšati. Najveća prednost zadruge je što su članovi uključeni u proces donošenja poslovnih odluka. Zadruga se temelji na ravnopravnosti, pravednosti, solidarnosti, otvorenosti, društvenoj odgovornosti i demokratskoj kontroli na principu jedan član jedan glas. Svo vlasništvo zadruge je zajedničko. Zadruga potiče realnu ekonomiju i razvoj usmjeren na čovjeka.

Nužno je donošenje dugoročne poljoprivredne strategije koja bi uključivala realne ciljeve povećanja ekološke proizvodnje i smanjenja pedeset postotnog uvoza hrane.

Nova ljevica se zalaže za obnavljanje ulaganja u obnovljive izvore energije, pa tako i u biomasu, biodizel, bioplin i etanol kao alternativna goriva i ogrjev, a u njihovoj proizvodnji mogli bi se aktivirati neiskorišteni poljoprivredni resursi. U Hrvatskoj je većina započetih projekata na tom polju stala, a u tome se može nazrijeti interes naftnih i uvozničkih lobija koji to priječe.