Kooperativna i kružna ekonomija

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Visoka nezaposlenost, visoka nezaposlenost mladih, dugotrajna nezaposlenost, kratak radni vijek, rad na određeno vrijeme, neprimanje plaće za rad ili primanje dijela plaće na crno – sadašnja je slika stanja u zemlji.

Pravo na zaposlenje i plaćen rad osnovno je ljudsko pravo.
Postizanjem pune zaposlenosti i stvaranjem jednakih mogućnosti za sve članove društva omogućit će se ekonomska pravda.

Povećanje udjela kooperativne i kružne ekonomije u ukupnoj ekonomiji predstavlja put k punoj zaposlenosti. Podruštvljena ekonomija smanjuje nezaposlenost.

Ekonomska politika pune zaposlenosti podrazumijeva olakšice za zapošljavanje radnika i prijavu radnika na rad na neodređeno vrijeme, uključivanje radnika u vlasničku strukturu i promicanje radničkog upravljanja.

Potrebno je poticati osnivanje zadruga kao pokretača ekonomskog i društvenog razvoja u kojem će njegovi članovi ostvariti svoje ekonomske i socijalne ciljeve.