Kulturna, obrazovna, medijska i sportska politika

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Odgojno-obrazovnu politiku Nova ljevica temelji na principima: osuvremenjivanja javnog obrazovanja, kvalitetnog i jednako dostupnog obrazovanja, pluralizma, demokratičnosti i usmjerenosti k humanističkim vrijednostima.

Stav je Nove ljevice da je „Društvo znanja“ moguće ostvariti tek povećanjem i ujednačavanjem kvalitete odgoja i obrazovanja na svim razinama, te osiguranjem jednakih uvjeta odgoja i obrazovanja u svim dijelovima Republike Hrvatske. Smisao odgojno-obrazovnog procesa nije stvaranje radne snage, nego stvaranje cjelovite osobe. Zalažući se prije svega za razvijanje kritičkog duha, umjesto bespogovornog usvajanja golemog broja informacija, Nova ljevica smatra da će se ovakvom odgojno-obrazovnom politikom u Republici Hrvatskoj stvoriti uvjeti za obrazovanje slobodnomislećih i odgovornih građana, a ne podanika.

Nova ljevica zalaže se za osuvremenjivanje javnog obrazovanja u sadržajnom i metodičkom pogledu, a modernizacijski procesi odgojno-obrazovnog sustava naslanjanju se na potrebu za izradom i uvažavanjem dugoročne i kontinuirane odgojno-obrazovne strategije te njezine provedbe bez uplitanja političkih elita i bez politizacije obrazovanja. Jedna od temeljnih postavki te strategije je produžetak cjelovitog općeg obveznog odgoja i obrazovanja na 9 godina, što uz zadržavanje trajanja srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, ujedno znači i produljenje trajanja cjelokupnog dovisokoškolskog odgoja i obrazovanja.

Nova ljevica zalaže se za ostvarenje jednakih šansi za sve: od stipendiranja do provjere znanja na prijelazu iz jedne odgojno-obrazovne razine u drugu.

Također, potrebno je osigurati cjelovit sustav podrške djeci i učenicima koji uključuje koordinaciju različitih službi.

Nacionalni kurikulum donosi se na državnoj razini, ali potrebno je ojačati i osigurati školski pluralizam.

Demokratičnost mora biti primijenjena kao načelo na svim razinama, od postavljanja ravnatelja, koji bi za tu funkciju morali imati licencu do profesionalizacije učiteljskog zanimanja.

Škola mora biti svjetonazorski otvorena i inkluzivna; u ekološkom pogledu zagovaramo promišljanje proizvodnje i potrošnje potrebne za dostojan život u granicama ekološke održivosti planeta, odnosno izgradnju paradigme koja sadržava i ekološku održivost i veću društvenu pravednost

U svrhu saniranje postojećeg nezadovoljavajućeg stanja u području odgoja i obrazovanja Nova ljevica zalaže se za hitnu provedbu sljedećih mjera:

  • Povećanje izdvajanja za obrazovanje na 5% BDP-a;
  • Osnaživanje socijalne funkcije škole
  • Poboljšanje materijalnih uvjeta obrazovanja i nositelja obrazovnih procesa
  • Oslobađanje obrazovnih sadržaja indoktrinacije i dogmatičnosti
  • Odgajanje za interkulturalnost i toleranciju.