Kooperativna i kružna ekonomija

Sadašnji regresivni porezni sistem zanemaruje princip pravednosti, ekonomske pravde, ne rješava problem nejednake raspodjele dohotka i imovine i ne podrazumijeva širenje porezne baze uz netransparentnost u donošenju javnih odluka i raspolaganju javnim sredstvima.

Prevelik dio proračuna namijenjen je vojsci, tajnim službama i policiji, a nedovoljan dio proračuna namijenjen je za socijalne i zdravstvene svrhe, za znanost i istraživanje, za obrazovanje i poboljšanje ekonomskog statusa svih članova društva. Previsok javni dug, previsoki troškovi javne uprave i netransparentnost proračuna, koja pogoduje korupciji, precijenjenost domaće valute, koja pogoduje uvozu, zanemarena domaća proizvodnja i izvoz, predstavljaju neodrživ ekonomski model baziran na uvozu, zaduživanu i potrošnji.

Nova ljevica namjerava osigurati transparentan  proračun, reformu javne i lokalne uprave, promjenu monetarne politike, zalagati se za neuvođenje eura i organizaciju referenduma o ulasku u eurozonu, za smanjenje javnog duga, uvođenje progresivnog oporezivanja dohotka i imovine koje rješava pitanje nejednakosti, fiskalnu decentralizaciju, dugoročnu stabilnost fiskalnog sistema, osigurane javne prihode za financiranje izgradnje infrastrukture, rada socijalnih službi, obrazovanja, zdravstva i kulture, povećanje odvajanja za znanost  i istraživanje te zdravstvo, sve s krajnjim ciljem povećanja zaposlenosti i ekonomskog razvoja.