Kooperativna i kružna ekonomija

Programske smjernice

 

 

Uključi se

Uvozom više od pedeset posto svih oblika energije s najvećim udjelom fosilnih goriva – nafte, ugljena i prirodnog plina – ugrožava se sigurnost i stabilnost ekonomije.

Ostvarenje ciljeva klimatske i energetske politike EU u razdoblju od 2020. do 2030. godine smanjenjem emisije stakleničkih plinova za 40 posto, povećanjem udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji na najmanje 27 posto i smanjenjem potrošnje energije za najmanje 27 posto mjerama energetske efikasnosti – čini se neostvarivim bez diversificiranja proizvodnje i opskrbe, bez smanjenja uvozne ovisnosti, bez ubrzanja zamjene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije, bez razvoja ICT rješenja povezanih s energetskim sektorom, bez boljeg korištenja potrošnje energije u svim sektorima proizvodnje i distribucije energije, kao i u transportu, te u energetskoj obnovi zgrada.

Razvoj energetike osigurat će zdrav okoliš, niskougljičnu ekonomiju, energetsku neovisnost, razvoj i izvoz energetskih tehnologija, decentraliziranu proizvodnju energije kao i uključivanje pojedinaca u razvoj energetskih zadruga.

Razvoj energetike trebao bi omogućiti članovima energetskih zadruga ostvarivanje prava na poticaj za zapošljavanje, oslobađanje od poreza na reinvestiranu dobit zadruge i smanjenje naknade za priključenje elektrana u vlasništvu zadruga ili pojedinaca u elektroenergetski sustav.

Razvojem energetike omogućit će se iskorištavanje lokalnih potencijala obnovljivih izvora energije velikim brojem malih elektrana koje rade na sunce ili vjetar udruženih u energetske zadruge.

Zarada zadruga bila bi usmjerena u lokalnu zajednicu i lokalnu zaposlenost.

Ostvarivanjem sinergije poljoprivrede i energetike izgradnjom bio-plinskih postrojenja kao i energetskih zadruga za proizvodnju biomase i bio-plina, iskoristit će se zapušteno poljoprivredno zemljište i povećati lokalno zapošljavanje.

U energetskoj politici, Nova ljevica se zalaže za smanjenje zagađenja i uvoza energije, povećanje obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji, smanjivanje emisije stakleničkih plinova i povećanje obnovljivih izvora energije te za povećanje udjela domaćih izvora energije i subvencioniranje energetskih zadruga.