Svi članovi Nove ljevice pozvani su danas – da do petka, 21.9. u 24.00 sati upute na novaljevica.newleft@gmail.com – svoje prijedloge izmjena i dopuna unaprijeđenog Programa i Statuta Nove ljevice (u prilogu).

Unaprijeđeni Program i Statut Nove ljevice bit će usvojeni na 3. Skupštini Nove ljevice 6.10. u Zagrebu, prema odluci o sazivanju 3. Skupštine koju je donio Izvršni odbor Nove ljevice.

Skupštinu Nove ljevice čine redovni članovi stranke.

Prijedlog Programa odnosno Statuta Nove ljevice, priloženi su ovom članku:

Prijedlog Programa NL_1.9.2018._rasprava_za_clanove_do_21_9

Prijedlog Statuta_NL_1.9.2018._rasprava_za_clanove_do_21_9