U jeku evidentnog raskola unutar pokreta zvanog HDZ po pitanju ratifikacije Istanbulske konvencije, gdje se tvrdolinijaška struja HDZ-a okupljena oko Davora Ive Stiera protivi ratifikaciji i otkazuje poslušnost Plenkoviću, Nova ljevica podsjeća kako je govorio Davor Ivo Stier kada je bio zastupnik u Europskom parlamentu.

Jedna od značajnih aktivnosti D.I. Stiera bila je priprema izvještaja koji po njemu nosi naziv „Stier Report“, a bavi se pitanjem razvojnog okvira EU i globalnog razvoja nakon 2015. godine.

U njemu Stier između ostalog prepoznaje ženska ljudska prava, rodnu ravnopravnost, uvođenje rodne perspektive u sve javne politike (gender mainstreaming) i ženska reproduktivna prava kao osnovu borbe protiv siromaštva.

Između ostalog u navedenom izvještaju Stier isključivo koristi termin rodne ravnopravnosti i rodne perspektive, a ne spolne ravnopravnosti.

U svom pismu iz daleke Argentine upućenom predsjedništvu HDZ-a Stier sada navodi da se zalagao za korištenje termina ravnopravnost spolova umjesto termina rodnih teorija (nota bene Konvencija koristi termin rodno uvjetovanog nasilja i rodne ravnopravnosti) gdje navodi da korištenje pojma rod dovodi do razdvajanja roda i spola što je protivno prirodnim zakonima i ljudskoj prirodi.

U pismu jasno proziva Plenkovića da ratifikacija Konvencije zbog korištenja pojma rodno uvjetovanog nasilja i rodne ravnopravnosti nije u skladu s demokršćanstvom i da ne može tražiti od zastupnika HDZ-a da glasaju za Istanbulsku konvenciju.

Samo par godina ranije u svom navedenom izvješću Stier, konkretno navodi da je:

  • “postignut slab napredak u vezi s rodnom jednakošću i osnaživanjem žena
  • da su rodna jednakost i prava žena nužni preduvjeti za uspjeh globalnog razvojnog okvira za razdoblje nakon 2015.
  • da su EU i njezine države članice najveći donatori razvojne pomoći te bi zato trebali i dalje biti pokretačka sila tijekom sljedeće faze pregovora u okviru UN-a, posebno potičući pristup utemeljen na ljudskim pravima, čije su značajke jednakost, nediskriminacija, sudjelovanje i uključenost u izradu i provedbu okvira.“

Uz to Stier traži i poticanje univerzalnog pristupa spolnom i reproduktivnom zdravlju i s time povezanim pravima, kao i zaštitu i poštovanje prava migranata i manjina, uključujući pripadnike skupine LGBT i osobe zaražene HIV-om, izdvajanje rodne jednakosti kao zaseban cilj, uz jamstvo integracije rodno osviještene politike u sve ciljeve.

Kao glavne prioritete u području ljudskih prava Stier navodi ukidanje svih oblika nasilja, kao što su nasilje u obitelji, trgovanje ljudima, seksualno iskorištavanje i uznemirivanje te svih štetnih praksi, uključujući rane ili prisilne brakove i dječje brakove te genitalno sakaćenje žena (ova pitanju su izravno regulirana Konvencijom).

Stier naglašava važnost poboljšanja pristupa djevojčica svim razinama obrazovanja te uklanjanja rodnih prepreka obrazovanju; važnost jamčenja univerzalnog pristupa zdravstvenim uslugama kao što je planiranje obitelji, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje i s time povezana prava.

Danas Stier govori potpuno drugačije, vjerojatno zbog sve manje skrivenih ambicija preuzimanja vodstva HDZ-a.

Pri tome se ne libi promijeniti svoje stavove o rodnoj ravnopravnosti, poziciji LGBT osoba, rodnoj perspektivi u politikama i pristupu reproduktivnim pravima za 180 stupnjeva, pokazujući da su oportunizam, licemjerje i dvoličnost jedine dosljedne politike HDZ-a. (13.03.2018.)