Prije dvadeset godina Republika Hrvatska je mirovnim procesom Mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u svoj  ustavno-pravni poredak vratila okupirani teritorij. Nažalost, državne su institucije ovu važnu činjenicu godinama zanemarivale ili je tek simbolično i nesustavno obilježavale. Velika većina političkih stranka nije ni danas naučila da je jamstvo održivom miru ponajprije snažna demokratska kultura, poštivanje ljudskih prava i dostojanstven život svih građana i građanki, a ne naoružavanje …

Nova ljevica ovim putem izražava poštovanje svim građanima i građankama, kao i tadašnjim dužnosnicima, policijskim snagama i organizacijama civilnog društva koje su predano radile na procesu mirne reintegracije – procesu koji je pokazao da se kroz razgovor i dogovor može mirnim putem vratiti i okupirani teritorij. Jer, svaka prilika za mir je važnija od ijednog razloga za sukob i rat.

Činjenica da je naše društvo gotovo zaboravilo na ovu značajnu obljetnicu govori nam o tome da su političkim elitama vrijednosti rata važnije od vrijednosti mira. O tome svjedoči i naš obrazovni sustav kojega se ne reformira u smjeru učenja o promicanju nenasilja, tolerancije i poštivanja različnosti.

Dodatno, u 2018. godini Vlada Republike Hrvatske će najviše proračunskih sredstava za kapitalne projekte usmjeriti u sektor obrane, a posve zanemariti zabrinjavajuće brojke koje nam govore da više od četvrtine ljudi živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a mlade generacije napuštaju zemlju.

Velika većina političkih stranka nije ni danas naučila da je jamstvo održivom miru ponajprije snažna demokratska kultura, poštivanje ljudskih prava i dostojanstven život svih građana i građanki, a ne naoružavanje.

Nova ljevica se zalaže da obilježavanje Mirne reintegracije postane središnji događaj obilježavanja završetka rata. Obilježavanje toga događaja uključuje, a ne isključuje i može biti dobar primjer kako o sukobima i ratu treba govoriti. I zajednički djelovati na osiguravanju održivog mira. (15.1.2018.)