BOLJA STRANA SPLITA

Suvremeni je Split razoren ekonomski i društveno. Izostanak planske i upravljačke ideje i volje, stihijska transformacija grada u destinaciju, podređivanje interesima građevinskih i ugostiteljskih lobija te trajna egzistencijalna i pravna nesigurnost te međusobno nepovjerenje građana, potisnuli su svijest o Splitu koji je bogat, otvoren, hrabar, tolerantan, antifašistički, o Splitu koji je središte aglomeracije i središte Dalmacije, gradu koji napreduje, gradu u kojem se ugodno živi.

Nova ljevica afirmira tu bolju stranu Splita kroz modele i projekte kojima je cilj aktivirati i unaprijediti sve one vrijedne aspekte života i rada u gradu, koji pružaju svim svojim građanima prostor za samopotvrđivanje i razvoj, a pritom ne zatiru prirodni okoliš i kulturno nasljeđe na kojem je grad nastao.

Jednako kao što nacionalizam i rapidna klerikalizacija očito nisu adekvatan nadomjestak samosvojnosti i ponosu građana proizašlom iz onoga što zajednički grade, turistička i rentijerska ekonomija nisu adekvatan nadomjestak proizvodnoj, a veliki potencijal sveučilišta guši se u nedostatku kulturne baze i izostanku veza s gradom.

Split je bogat grad izrazito neravnomjerne podjele tog bogatstva. Neprocjenjiva svjetska baština, obala, Marjan, luke, proizvodna i kreativna tradicija, promišljena stambeno-poslovna naselja izgrađena u 20. stoljeću, no prije svega potisnuti mediteranski i dalmatinski pa i europski identitet koji se ogleda u svakom građaninu i svim zajedničkim dobrima od početaka grada, nisu nešto što treba olako prepustiti privatizaciji i komercijalizaciji, samo da bi malobrojni profitirali.

Nova ljevica ne pristaje u Splitu živjeti loše. Ne pristajemo živjeti u gradu s 40 tisuća nezaposlenih, gradu privatiziranih parkinga i plaža, napuštenih poslovnih prostora, gradskih naselja bez osnovne infrastrukture i turizmom devastirane gradske jezgre. Ne moramo na to pristajati. Otkrijmo bolju stranu Splita.

STRATEŠKE ODREDNICE

Nova ljevica zalaže se za socijalno pravedno, odgovorno i održivo gospodarenje gradskom imovinom i zajedničkim dobrima s ciljem povećanja kvalitete života svih građana uz očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa.

Split je u međuovisnom položaju u odnosu na svoju okolinu i zapostavljanje uloge središta aglomeracije i središta Dalmacije negativno djeluje na sam grad. Ruralni, prigradski i otočki razvoj nužni su i za splitski opstanak i grad je sposoban i dužan sebi i susjedima pružiti servis kroz koji će se zajednički obnoviti i graditi bolji uvjeti života i rada za sve.

Nova ljevica svojim strateškim zadatkom smatra obnavljanje međusobnog i povjerenja građana u institucije.

MODEL

Nužan uvjet za sudjelovanje u odlučivanju o gradu jest transparentnost te je stoga temeljni proces za koji se zalaže Nova ljevica oblikovanje i unaprjeđivanje modela koji će omogućiti pravovremenu i punu informaciju o svakom aspektu gradske politike svakom zainteresiranom građaninu.
Informacije i javne rasprave omogućuju kvalitetno neposredno sudjelovanje i partnerstvo u planiranju, budžetiranju i upravljanju gradom, kako za njegove građane, tako i za sve pojedinačne aktere čiji je interes potrebno uskladiti s gradskim.

Grad Split ima instrumente da upravlja svojim razvojem, krajnje je vrijeme da ih počne koristiti.

Svi kapitalni gradski projekti oblikuju se suradnički i javno, do usklađenja interesa svih aktera.
Svi kapitalni gradski projekti oblikuju se u relaciji sa gradskom i strategijom urbane aglomeracije.

S ciljem omogućavanja građana u odlučivanju o gradskom proračunu, i proračun i njegovo izvršenje trebaju biti objavljeni u elektronički čitkom formatu i visokoj razini detaljnosti.
Posebnu pozornost Nova ljevica pridavat će pripremi, provedbi i transparentnosti natječaja za sve financirano iz gradskog budžeta.

Projekti mirkolokalne razine delegiraju se kotarskim i vijećima mjesnih odbora gdje se ostvaruje maksimalna participativnost.

Nova ljevica drži da grad treba oblikovati međusektorsku i institucionalnu suradnju i partnerstvo te njima upravljati.

Gradska uprava jest servis građana, a ne korumpirani saveznik poslovnog sektora koji samo ponekad i samo kratkoročno donosi korist i radna mjesta, dok dugoročno svjedočimo sve većem broju socijalno ugroženih.

KLJUČNI PROJEKTI

S ciljem ostvarivanja ravnomjernije i pravednije raspodjele, Grad Split planirat će i alocirati svoju imovinu i prihode na način da stvori jednake uvjete pristupa zajedničkom dobru svakom građaninu, s mogućnošću da ostvaruje vlastite ambicije i potrebe u ravnoteži s drugima i u ravnoteži s postojećim, naslijeđenim vrednotama.

JAVNE POLITIKE I UPRAVLJANJE

Grad Split danas ne upravlja ili samo dijelom upravlja svojim ključnim izvorima prihoda: zaštićenom jezgrom i obalom. Temeljno nastojanje Nove ljevice povrat je kontrole nad njima. Davanje gradskih plaža u koncesije i podkoncesije, prepuštanje gradskih interesa i projekata privatnim, državnim i/ili županijskim, nema ekonomsku logiku za grad niti donosi poboljšanje kvalitete života njegovim stanovnicima. Razvijanje partnerstava i suradnje – s građanima i institucijama – način je da grad stekne poziciju u kojoj odlučuje o svojim strateškim projektima.
Grad Split još uvijek posjeduje značajnu imovinu kojom može regulirati razvojne procese i sliku grada i nikako je se ne bi trebao odricati za pokrivanje tekućih troškova.

Socijalnu, zdravstvenu, obrazovnu i kulturnu mrežu Grad Split treba razvijati zajednički s već kapacitiranim i uigranim institucijama i udrugama civilnog društva čije iskustvo, načela solidarnosti, ali i potrebe čine potku zdravog društva. Široko dostupne usluge u tim poljima spadaju u osnovne ciljeve Nove ljevice.

Turizam je industrija slična svakoj drugoj, a hoće li proždrijeti grad ili ga obogatiti, pitanje je integralnog, uravnoteženog planiranja i organizacije. Grad Split kao središte aglomeracije ima uvjete poticati i razvijati suradnju sa svojom okolinom, bilo da se radi o izgradnji kooperativa poljoprivredne proizvodnje i uslužnih djelatnosti ili u distribuciji pritiska velikog broja gostiju na više lokacija. Atraktivnih ne nedostaje, no time se treba baviti.

PRESKOČENI GRADSKI PROSTORI

Deindustrijalizacija i promašeno zonsko planiranje ostavili su pustim i neiskorištenim ogromna područja grada, poput Lore i Sjeverne luke, ali i pogrešno zacrtanih turističkih i poslovnih zona, te u manjem mjerilu niz poslovnih prostora koji danas uslijed vlasničkih prijepora blokirani rastaču urbanu strukturu.
Zadatak grada, a u skladu s principima Strategije prostornog razvoja RH, njihovo je oživljavanje, prvo odlukom što se od tih prostora želi, a zatim spuštanjem tih želja u prostorne planove.

Značajan preskočeni prostor grada je i Karepovac, čija je kompleksna i modularna sanacija vitalan gradski projekt.

Preskočeni prostori nisu ni u kom slučaju neuređene zelene, pješačke i ostale javne i društvene zone u konsolidiranim naseljima. To su potezi koji traže uređenje, a ne novu gradnju.

Danas napuštene poslovne prostore u gradskim ulicama moguće je i poželjno promišljenim ekonomskim politikama, uključujući i subvencije, ponovno naseliti na korist gradu u cjelini.

GRADSKA JEZGRA I MARJAN

Gradske pravilnike treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, izraditi konzervatorsku podlogu i planove upravljanja starom gradskom jezgrom i Park-šumom Marjan.
Iz obuhvata Park-šume Marjan treba isključiti građevinska područja, a gradsku jezgru treba sačuvati proširenjem kontaktne zone zaštite na Park-šumu. Štetu već nastalu stihijskom turistifikacijom treba sanirati.
Ograničavanje ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti u samoj jezgri univerzalne svjetske vrijednosti te iznimnu pažljivost prema sadržajnom i komunalnom uređenju. Nova ljevica smatra zalogom njezine budućnosti, ali i razvoja ostalih dijelova grada.
Split je postao grad i opstao kao grad sa svim svojim slojevima od rimskih do socijalističkih zahvaljujući otvorenosti i trajnoj transformaciji. Svođenjem njegove jezgre, a onda i bliskih područja poput Varoša, Lučca ili Bačvica isključivo na turističku igraonicu i spavaonicu, gube se urbani prerogativi, ali slijedom toga i osnovna privlačna vrijednost živog grada gostima. Osnova regulacije kakvu predlaže Nova ljevica jest zadržavanje heterogenosti zadržavanjem stanovnika u gradu.
Marjan treba očuvati kao paradigmatski primjer prepoznavanja vrijednosti zelenila u gradu od strane samih građana koji su ga pošumili te širiti taj princip i na ostale dijelove Splita.

STAMBENA POLITIKA

Građani imaju pravo na stan. Ostvarivanje tog prava moguće je ako grad upravlja svojom ekonomijom, imovinom i razvojem infrastrukture, a ne da prepušta investitorima kojima javne usluge nisu i nikad neće biti prioritet da “razvijaju” grad. Dostupno, infrastrukturno, kulturnim i socijalnim uslugama opremljeno susjedstvo prioritet je Nove ljevice. Rentijerske prakse neodržive su za drugi grad po veličini u državi, a naročito za grad koji želi zadržati svoje urbane funkcije, a ne postati puko kupalište i restoran u koje njegovi građani neće imati pristupa.

PROMET

Prostorno ograničen Split, grad po mjeri čovjeka, ali i grad koji je središte urbanog područja od Trogira do Omiša, do zaleđa i otoka, idealan je poligon za razvoj svih vrsta javnog prijevoza. Štoviše, grad je koji jedino javnim prijevozom može kratkoročno i srednjoročno kompenzirati nedostatke postojeće prometne infrastrukture, a dugoročno oblikovati održiv i prilagodljiv model.
Nedopustivo je da grad čijih 15% čine studenti i njihovi nastavnici, a ljeti ogroman broj mladih turista, nema razvijen javni noćni prijevoz što ih čini depriviranima za niz kulturnih sadržaja, a grad impotentnim i praznim.

Slično, postojeća javna parkirališna infrastruktura ne može biti predmetom trajnog ustupanja i koncesija. Parkirališta i garaže građeni za stambena naselja trebaju biti dostupna stanovnicima tih naselja kako su i inicijalno zamišljena i projektirana. Nedostajuća mjesta sustavno se rješavaju na više načina: gradnjom, poticanjem korištenja javnog prijevoza, razvojem kulture biciklizma i pješačenja, kada već imamo zacrtane i fizički ostvarive pješačke pravce iz većine stambenih naselja prema moru.

ZAKLJUČAK

Bolja strana Splita, danas kulturno, društveno i ekonomski potisnuta i gotovo nevidljiva, temelj je razvoja grada. Nema dobrog razloga da Split i dalje propada u vječnom statusu potencijala. Građani znaju što žele i što trebaju, Nova ljevica kroz predloženi model pruža platformu da to izrazi i ostvari.
Odgovorno upravljanje osigurava se sudjelovanjem, a snaga crpi iz kontinuiteta.
Split koji poriče i novom izgradnjom negira dio svojeg nasljeđa, onog socijalističkog, oduzima si iz ideoloških razloga šansu da iskoristi praktična znanja razvijenog sustava upravljanja koji je izgradio trećinu grada i gotovo sve kapitalne javne objekte u svega par desetljeća. Oduzima si i povelik broj razloga za ponos, a potiskivanje tog uspjeha 20. stoljeća blokira bilo kakav inventivni iskorak u budućnost, prepuštajući grad spekulantima.
Bolja strana Splita je ona njegova strana koja će omogućiti da grad ostane grad.