S obzirom na u posljednje vrijeme u Hrvatskoj sve češće rasprave o pravima žena u dijelu koji se odnosi na seksualna i reproduktivna prava i zdravlje, a što je dodatno potaknuto najnovijim rješenjem Ustavnog suda o ustavnosti aktualnog zakona koji uređuje pitanje pobačaja i posljedičnim izjavama konzervativnih udruga o pokretanju kampanje za zabranu pobačaja, Nova ljevica poziva sve građanke i građane da se pridruže Noćnom maršu koji se održava u Zagrebu, 8. ožujka, s početkom u 18 sati na Trgu žrtava fašizma, kao i prosvjednim akcijama u drugim hrvatskim gradovima.

Smatramo da navedeno, kao i nedavna samoinicijativna i jednostrana politika Ministarstva vanjskih i europskih poslova obznanjena u komentarima na Nacrt zaključaka Vijeća za vanjske poslove o prioritetima EU u UN-ovim tijelima za ljudska prava u 2017. godini gdje se naglašava da Hrvatska tumači da pojam seksualnog i reproduktivnog prava i zdravlja ne uključuje pobačaj, otvara vrata nazadovanju u zaštiti ženskih prava u Hrvatskoj i kao takva nam je neprihvatljiva.

Jedno od temeljnih načela Nove ljevice je priznavanje prava žena i djece na život bez nasilja i neupitnog prava žena “na slobodno odlučivanje o rađanju djece” (CEDAW), te se protivimo svim zakonskim ili neformalnim pokušajima ograničavanja i ugrožavanja tih prava.

Uz to, naglašavamo kako se u raspravi koja se trenutno vodi u Hrvatskoj zanemaruje socioekonomska dimenzija ovog pitanja. U Hrvatskoj (prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo) pobačaju najčešće pribjegavaju zaposlene i udane žene, u dobi između 30 i 39 godine, koje često već imaju dijete. Ovi pobačaji su najčešće objašnjeni socioekonomskim uzrocima, određenima položajem žene na tržištu rada i u javnom životu. Prema podacima koje je objavio UNICEF svako peto dijete u Hrvatskoj živi ispod praga siromaštva. Ovakvi podaci ukazuju na potrebu da se energija kojom se traži zaštita života usmjeri na osiguravanje dostojanstvenog života za sve hrvatske građanke i građane. Stoga se pridružujemo i aktivisticama Ženske mreže Hrvatske, udruge Roda i ženskih sindikalnih grupa SSSH, NHS i HURS u protestnoj akciji Žene protiv bijede povodom Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, na Trgu bana Jelačiča u 12:00 sati.

Stigmatizacija žena koje se vode načelom da imaju pravo na odlučivanje o vlastitom tijelu je nepotrebna i promašena. Zabranom pobačaja ne bi se ostvario pozitivan, niti bilo kakav utjecaj na ekonomiju i društveno blagostanje. Ono što je potrebno i jedino što bi predstavljalo pozitivan napredak za društvo jest nadalje raditi na preventivi pobačaja, kroz spolni odgoj, te na ispunjavanju uvjeta kojima će se osigurati kvalitetan i dostojanstven život svima u Hrvatskoj.

Također, Nova ljevica poziva hrvatsku Vladu da podrži inicijativu She Decides (“Ona odlučuje”), inicijativu osnovanu kao odgovor na poteze Trumpove administracije, posebice obustavu sredstava za zdravstvene programe koje su koristili milijuni žena u slabo razvijenim dijelovima svijeta. Europska komisija obvezala se nastaviti vodeću ulogu kad je riječ o osiguranju pristupa zdravstvenim uslugama i očuvanju ženskih prava i Hrvatska je dužna dati svoj prilog razvojnoj pomoći za planiranje obitelji i reproduktivna prava žena ukoliko ne želi pogaziti jedno od temeljnih načela Europske unije – rodnu ravnopravnost.

Vjerujemo da je interes svih hrvatskih građana život u društvu koje garantira jednakost i ravnopravnost te dostojanstven život svih građanki i građana i iskazuje solidarnost sa ženama u svijetu, te u tom smislu pozivamo sve građanke i građane da dignu svoj glas i jasno kažu u kakvom društvu žele živjeti.

Neka prvi korak u tom smislu bude borben i solidaran 8. mart!

Nova ljevica