Zadnjih dana u medijima se može čuti o privatizaciji pomorskog dobra, dok bi sam nacrt novog zakona o pomorskom dobru trebao izaći sljedeći tjedan. Prema sadašnjoj regulativi zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku na kojem se ne mogu stjecati prava vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kakvoj osnovi. Prema studiji koju je naručilo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, a napravila ga je jedna strana konzutantska firma, predlaže se revidiranje samog zakona i to na način koji omogućuje privatnu komercijalizaciju pomorskog dobra i lučkih područja.

Iako zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama definitivno treba revidiranje, strogo se protivimo ovom načinu. Pomorsko dobro zahtjeva dodatnu zaštitu, a nikako njegovu komercijalizaciju, jer time pomorsko dobro više nebi bilo opće dobro koje ima nosioca vlasti, već javno dobro koje ime svoga vlasnika. Privatni investitori i njihova velika ulaganja nisu dovoljan razlog da se jedan ovako bitan zakon mijenja na ovaj način. Prihodi, dobiti i financijske konstrukcije nas ne smiju dovesti do toga da se nekome omogući vlasništvo nad pomorskim dobrom. More i morska obala pripadaju svima nama te je naš najvrijedniji resurs kojeg ne treba ugroziti radi ničije pohlepe, radilo se o marinama, brodogradilištima, spalionicama, hotelima i turističkim resursima ili istraživanju ugljikovodika. Apeliramo da se u Ministrastvu usredotoče na problematiku davanja, trajanja, ograničenja, produženja i rješavanja koncesijskih sporova na pomorskom dobru.