U finalu pokušaja da se pred same lokalne izbore izmjene splitski Prostorni i Generalni urbanistički plan, ovaj se tjedan na ponovnu javnu raspravu upućuje prijedlog izmjena Prostornog plana uređenja Grada Splita. Karikaturalan prijedlog izmjena GUP-a, usprkos osamstotinjak primjedbi građana i seriji čvrsto argumentiranih stručnih kritika na koje nije adekvatno odgovoreno, namjerava se bez ponovljene javne rasprave Gradskom vijeću na glasanje ponuditi u ožujku.

Nova ljevica spori način na koji se izmjene donose i poziva na političku odgovornost svih onih koji u kontinuitetu ugrožavaju javni interes i javno dobro svih građana. Ostvari li se namjera da ovakvi prijedlozi izmjena i dopuna zaista dođu na Gradsko vijeće, a s obzirom da gotovo sve političke opcije koje ga danas čine imaju izravan ili neizravan nekretninski interes da ga podrže, Splitu prijeti još jedna serija pogodovanja poduzetnicima na štetu grada i građana.

Dopunjavanje neodrživih i nerazvojnih planova iz 2006. godine, bez ikakve strategije, izmjenama koje će dodatno degradirati neka vrijedna splitska područja, naročito Marjan na kojemu bi niska pogodovanja napokon trebala doći u fazu pune realizacije, smatramo pogubnim za opustošen i osiromašen grad danas ovisan o turizmu.

Iako je najprizemniji sukob interesa i kratkovidna trgovina namjenama prostora u planovima prisutna i na drugim atraktivnim lokacijama, ponovljena rasprava o izmjenama Prostornog plana uređenja aktualizirala je status zemljišta na Prvoj vodi gdje su Splićani masovno prosvjedovali zbog pokušaja gradnje Željka Keruma 2011. godine. Naime, u novom prijedlogu izmjena sporne parcele su iz kupališta (R3) dijelom prenamijenjene u – sportsku luku (LS), što uz ukidanje obaveze izrade Prostornog plana posebnih obilježja, izvjesno vodi izgradnji na toj lokaciji.

Na dan objave tog prijedloga bivši gradonačelnik Kerum i aktualni gradonačelnik Ivo Baldasar upriličili su medijski igrokaz u kojem su razmijenili optužbe za pogodovanje pri izmjenama prostornih planova, iako ni ne pokušavaju naročito sakriti aktivni interes za marjanske nekretnine, a gradonačelnički kandidat Andro Krstulović Opara, koji je 2005. godine kao gradski vijećnik, između ostalog, glasao da parcele na Prvoj vodi postanu građevinske i čija je supruga suvlasnica jedne od njih – šuti.

Nova ljevica ovom prilikom upozorava na kontinuitet građevinskih ambicija i premreženost interesa lokalnih, ali i nacionalnih političkih aktera te poziva građane da zaštite svoj interes u prostoru. U kontekstu pokušaja da se nelegalna gradnja na Marjanu proglasi zonom tradicijske naseobine i tako ozakoni, omogućavanje daljnje izgradnje izmjenama planova držimo nanošenjem nepopravljive štete svakom Splićaninu, svakom građaninu, zaštićenoj prirodnoj i kulturnoj baštini, a konačno i statusu na UNESCO-ovoj listi