Iako smo to znali i prije, nakon odgovora nadležnih na primjedbe pristigle na prijedlog novog Generalnog urbanističkog plana grada Splita, bez imalo dileme možemo zaključiti kako Grad ratuje s vlastitim građanima i protiv njihovih interesa. Ponajprije su kompletno izokrenuli logiku s kojom se pristupa tako važnoj stvari kao što je GUP, posebno u gradu u kojem prostor predstavlja jedno od najvećih bogatstava. Tako se, umjesto da gradske službe isplaniraju vlastitu viziju grada i onda sukladno tome razgovaraju s potencijalnim investitorima, u Splitu sve odvija obratno. Tu investitori dolaze Gradu s vlastitim prijedlozima koji se u pravilu svode na to da se iskoristi svaki metar slobodnog prostora, ne bi li se već definirani kvartovi trajno urbanistički devastirali i omogućili enormne prihode onima koji planiraju na tim mjestima graditi. Od ovakve pošasti se u temeljito razorenom društvu teško braniti, a kako to konkretno završi, vidimo na prostoru Bačvica. Tamo su konzervatori najprije, ničim izazvani skinuli zaštitu te tako omogućili pretvaranje zelenih površina u nove hotele i stambene zgrade te trajnu arhitektonsku devastaciju Hotela Park, nakon čega su zaštitu vratili. To što sada više nemaju što tamo štititi očito nije njihov problem.
Da se sličan scenarij sprema i sada, vidimo na čitavom nizu primjera, od kojih je najskandalozniji onaj vezan za potencijalni napad Hrvoja Marušića na jedan od najljepših i potpuno definiranih gradskih kvartova. Vlast je, naime, odlučila mimo svake logike i ignorirajući ozbiljnu pobunu građana dopustiti gradnju na prostoru koji je već odavno urbanistički definiran. S obzirom da je jednaka vrsta ignorancije javnog interesa pokazana i na slučaju zaštite Marjana, zahtjeva stanara na Mertojaku i u slučaju Contarinija, dok su s druge strane usvojeni praktično svi zahtjevi investitora, jasno je kako je grad odlučio posve ignorirati potrebe vlastitih građana.
Ovaj GUP stoga ne smije proći, jer bi trajno devastirao grad i smanjio kvalitetu života u Splitu.