Nova ljevica

Nova ljevica se bori za solidarno, pravedno, odgovorno, otvoreno, napredno, sigurno i miroljubivo društvo.

Takvo se društvo može ostvariti jedino u uvjetima socijalne i ekonomske pravde, jednakosti pred zakonom, u državi čije su usluge podjednako dostupne svim građanima i u kojoj građani demokratski sudjeluju u oblikovanju njezinog razvoja.

 

Povratak ideji Republike

Nova ljevica se zalaže za dubinsko unaprjeđenje ekonomskih, upravnih i demokratskih postavki Republike Hrvatske, preciznije, za povratak ideji republike.

Cilj Nove ljevice je ukidanje sustava u kojem dominira klijentelizam, korupcija i kriminal.

Nova ljevica je protiv politički i svjetonazorski motiviranog nasilja prema manjinama, ženama, migrantima i azilantima te svim ostalim depriviranim članovima zajednice, protiv otvorene ili prikrivene fašizacije društva, a za afirmiranje antifašističkih vrijednosti u suvremenom kontekstu.

Za društvo socijalne i ekonomske pravde

Nova ljevica zalaže se za novi socijalizam koji je postkapitalistički, demokratski i sveuključujući.

Postkapitalistički jer uključuje odbacivanje dogme o neprikosnovenosti tržišta i privatnog vlasništva, prihvaća efikasnost i ekonomičnost kao mjerila vrijed­no­sti te uvodi pluralizam vlasništva nad sredstvima za proizvodnju uz uvjet da se pra­vo vlasništva uravnoteži s interesima zajednice, bez privatizacije javnog sektora i jav­nih dobara.

Demokratski je jer polazi od političkog pluralizma, slobodnih višestra­načkih izbora, decentralizacije i predstavničke demokracije uz deliberativnu i izravnu demo­kraciju.

Sveuključujući je jer se temelji na participativnoj demokraciji, sa što širim su­dje­­lo­vanjem ili uključivanjem građana u donošenje odluka kroz organizirane formate javne rasprave i organizacije civilnog društva, čineći ih ključnima u donošenju odluka i zajedničkom suočavanju s izazovima.

 

Protiv primitivizma i nazadnosti

Nova ljevica je protiv politički i svjetonazorski motiviranog nasilja prema manjinama, ženama, migrantima i azilantima te svim ostalim depriviranim članovima zajednice, protiv otvorene ili prikrivene fašizacije društva, a za afirmiranje antifašističkih vrijednosti u suvremenom kontekstu.

Ciljevi Nove ljevice ostvarivi metodama političkog djelovanja usmjereni su ponajprije na stvaranje društvene i kulturne klime za sudjelovanje svih stanovnika Republike Hrvatske u oblikovanju zajedničke budućnosti, ne samo nacionalne, već i u zajednici s drugim evropskim i drugim državama svijeta.

Stranka su ljudi

Svakim danom sve nas je više. Napredujemo u svakom pogledu.

Svaki novi član doprinosi razvoju kolektiva novim idejama,  razmišljanjima, prijedlozima, diskusijama ili sudjelovanjem u akcijama i postaje dio ekipe.

Duh drugarstva, timskog rada i radnih akcija živi u Novoj ljevici.

Za što se zalažemo

Kooperativna i kružna ekonomija

Jačanje društvene ekonomije, zadrugarstva, radničke participacije i samoupravljanja, afirmiranje pluralizma vlasništva i poticanje kooperacije umjesto konkurencije uz uvođenje progresivne porezne politike (uključujući crkveni i ekološki porez) kako bi se osiguralo jačanje mehanizama društvene privrede uz napuštanje tržišnog fundamentalizma i dokidanje prekarnih oblika rada u korist sigurnosti (rada, mirovina i zdravlja); ekonomski razvoj koji se zasniva na pluralizmu vlasništva (privatno, državno, zadružno) te principima ekonomske demokracije i kružne ekonomije kao društveno odgovornom, uravnoteženom i pravednom pristupu ekonomiji, usklađenim sa zaštitom okoliša, energetskom učinkovitošću i borbom protiv klimatskih promjena, uz transformaciju privrede iz uvozne u izvoznu, odustajanje od eura te osnivanje izvozne i poljoprivredne banke.

Solidarno i pravedno društvo

Dokidanje privilegirane klase povlaštenih putem revizije privatizacije, braniteljskih statusa i mirovina te Vatikanskih ugovora; postizanje opće socijalne sigurnosti i vraćanje bezuvjetnog osnovnog zdravstvenog osiguranja za sve građane Republike Hrvatske; izgradnja mreže državnih stanova koji će se dati u najam na neodređeno vrijeme i uz razuman iznos naknade građanima koji ne mogu riješiti vlastito stambeno pitanje; politika pune zaposlenosti koja podrazumijeva olakšice za zapošljavanje radnika i prijavu radnika na rad na neodređeno vrijeme; jačanje primarne javne zdravstvene zaštite, rješavanje nestašice medicinskog osoblja i medicinske opreme, poticanje proizvodnje lijekova, razvoj jedinstvenog informacijskog zdravstvenog sustava u zemlji; ukidanje drugog mirovinskog stupa te revizija i odvajanje povlaštenih mirovina u poseban državni fond; usklađivanje mirovina prema rastu plaća i potrošačkih cijena, uvođenje zajamčene minimalne mirovine, uvođenje nacionalne mirovine za osobe starije od 65 godina

Kulturna, obrazovna, medijska i sportska politika

Bitno povećanje izdvajanja za kulturu, znanost, obrazovanje i neovisne medije kao javna dobra i neodvojivi dio razvojne politike i dugoročnog društvenog razvoja i napretka; jačanje autonomija kulture, obrazovanja, znanosti i medija kao poligona otvorenog i kritičkog prevrednovanja, kao korektiv nametnutim vrijednostima, društveno poželjnim identitetima, protiv svih oblika nacionalizama, ksenofobije i diskriminacije; ukidanje vjeronauka u javnom obrazovnom sustavu te uvođenje građanskog i zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama; protivljenje dominantnom utjecaju vjerskih zajednica na javne škole, sveučilišta i medije; povećanje potpora (nauštrb dosadašnjih izdvajanja za Crkvu i vojsku) za rad neovisnih medija i organizacijama civilnog društva koje promiču humanističke i antifašističke vrijednosti, zaštitu ljudskih, posebice ženskih, manjinskih i prava LGBT osoba

Učinkovita i svima dostupna javna uprava

Ukidanje županija, promjena i osnaživanje legislative koja će omogućiti lakšu smjenjivost izabranih čelnika te jačanje responsivnosti tijela javne vlasti putem modernih informatičkih tehnologija i razvijanjem podatkovne demokracije uz jačanje republikanizma i snažnu demokratizaciju koja bi osnažila mogućnosti građana u odlučivanju, kao i javnost i odgovornost rada uprave od mjesnih do EU-razina; programirano otpuštanje viškova zaposlenika u upravi; konzultativni e-referendumi o bitnim temama; dokidanje traženja i plaćanja u upravnim postupcima bilo kojeg dokumenta dostupnog u bazama podataka javne uprave; dokidanje zastupnika iz dijaspore; dubinska reforma pravosuđa stvaranjem djelotvornog pravosuđa u kojem su zakoni i njihova provedba izraz težnje k pravednosti s nultom tolerancijom spram korupcije i nasilja.

Vanjska i obrambena politika

Demilitarizacija društva i smanjenje proračuna namijenjenoga vojsci i tajnim službama; izgradnja ljudske sigurnosti kao etičkog imperativa uz propitivanje pozicije Hrvatske u NATO-u uz mogućnost organiziranja referenduma za izlazak iz NATO-a; normalizacija odnosa u regiji kao preduvjet trajnog mira i razvijanja dobrosusjedskih odnosa vođenih idejom da se Jugoistočna Europa pretvori u zonu sigurnosti i napretka; prihvat izbjeglica prema standardima UN-a uz osiguranje integracije izbjeglica u hrvatsko društvo.

Naši ljudi

Rada Borić

Rada Borić

Podpredsjednica

Rada Borić, zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i potpredsjednica Nove ljevice, jedna je od osnivačica Centra za ženske studije, feministička aktivistica, članica brojnih međunarodnih ženskih mreža i inicijativa.

Dragan Markovina

Dragan Markovina

Predsjednik

Dragan Markovina je doktor povijesti, publicist i redovni kolumnist portala Telegram i sarajevskog Oslobođenja. Deset godina je predavao na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu i autor je sedam knjiga, od kojih je za prvu ‘Između crvenog i crnog: Split i Mostar u kulturi sjećanja’ dobio nagradu Mirko Kovač.

Nadežda Čačinović

Nadežda Čačinović

Predsjednica savjeta

Nadežda Čačinović je Umirovljena redovna profesorica filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 1995. sudjeluje u osnivanju i od tada i predaje na Centru za ženske studije u Zagrebu. Predstavlja Hrvatsku u Izvršnom odboru Međunarodnoga udruženja za estetiku. Od 2009., do 2018. bila je predsjednica Hrvatskoga centra PEN-a. Autorica je više knjiga.

Aktualno

Uključi se

Postani član

Budi aktivan

Ovo je pravi trenutak za odabir Nove ljevice- stranke koja drži do svojih uvjerenja.

Nova ljevica je jedina stranka koja važnost zdravog življenja stavlja ispred kratkoročnih ljudskih interesa. Članovi Nove ljevice podržavaju našu borbu za bolji svijet.

Minimalna članarina iznosi 120,00 kn godišnje i moguće se učlaniti već od 16 godine.

 Učlani se, učlani prijatelja ili financijski podrži naš rad.

  • Zalaži se za zdravu Zemlju i održivu budućnost
  • Podrži bolji i pravedniji svijet i
  • Primi poseban poklon dobrodošlice

Ovih dana Nova ljevica proslavila je dvije godine od svog utemeljenja. Razloge zbog kojih smo osnovali stranku smo više puta javno navodili, a to su u prvom redu nezadovoljstvo institucionalnom ljevicom i svijest da se jedini ozbiljni pomaci mogu napraviti izravnim ulaskom u politički prostor.

Od osnivanja sudjelovali smo na lokalnim izborima u Zagrebu i Splitu, s dobrim rezultatima, a tijekom sljedeće dvije godine čekaju nas nacionalni izbori na svim nivoima. Od izbora za Europski parlament u svibnju 2019.,preko predsjedničkih izbora krajem iste godine, do parlamentarnih 2020.

Za ostvarivanje uspjeha na svim navedenim izborima potrebna nam je vaša pomoć. Bilo da se izravno učlanite u Novu ljevicu, bilo donacijama, bilo infrastrukturnom pomoći.

Ukratko na bilo koji način na koji mislite da biste nam mogli pomoći. Bit će nam drago da nas kontaktirate.

moto

Otpor

Otpor sili, nasilju, mržnji i isključivosti.

Pravda

Za sve građane, neovisno o vezama ili podobnosti.

Solidarnost

Temelj društva i međuljudskih odnosa

Progres

Otvoreno, moderno, avantgardno društvo.